Sociale interventies

Naast medicatie en individuele therapie, kunnen mensen die lijden aan een depressie gebaat zijn bij sociale interventies. Voor mensen die lijden aan een milde vorm van depressie, kunnen sociale interventies volstaan. Mensen met een matige of ernstige depressie hebben nood aan een intensievere behandeling die ook medicatie en therapie omvat.

Ondersteuningsgroepen kunnen je nieuwe technieken bijbrengen, mensen aanzetten tot gezonde activiteiten en sociale ondersteuning bieden. Het is wetenschappelijk bewezen dat fysieke groepsactiviteiten helpen om een milde depressie te bestrijden. Ook groepsprogramma’s waarin CBT of psycho-educatie gegeven wordt, kunnen hulp bieden. Vrijwilligersorganisaties die werken rond depressie bieden deze programma’s vaak aan tegen een lage prijs.

Meer algemene vormingsprogramma’s over “Persoonlijke ontwikkeling”, “Stress Management” of “Levensvaardigheden” bieden sociale ondersteuning en helpen bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Je vindt meer informatie over ondersteuningsgroepen voor depressie in de rubriek “zoek hulp” of je kan jouw huisarts vragen naar interessante programma’s die aangeboden worden in jouw buurt.