Welk soort psychotherapie moet ik kiezen?


Het is belangrijk om te weten dat “de beste” psychotherapie niet bestaat. Wanneer je voor een bepaald soort psychotherapie kiest, is het belangrijk om na te gaan of deze therapie zijn effectiviteit reeds heeft bewezen. CBT en sommige vormen van psychodynamische psychotherapie hebben hun effectiviteit reeds bewezen, en van MBCT is geweten dat het een terugval bij mensen met terugkerende depressie kan voorkomen.

Daarnaast zijn er nog andere zaken om over na te denken. Welke psychotherapie je ook kiest, de relatie tussen de patiënt en de therapeut die in de eerste uren wordt opgebouwd, is ook belangrijk. Een gevoel van ‘verbondenheid’ tussen de patiënt en de therapeut is van vitaal belang voor het succes van de therapie.

Je houdt ook best rekening met de volgende dingen:

  • Welke vormen van therapie zijn beschikbaar in mijn buurt?
  • Wanneer start ik het best met de therapie?
  • Is er plaats voor mij? Zoniet, hoelang moet ik wachten voor er een plaats vrijkomt?
  • Hoe ga ik voor de behandeling betalen?
  • Hoeveel tijd wil ik hieraan spenderen? Er is een groot verschil tussen 1 sessie of 3 sessies per week.
  • Je moet het gevoel hebben dat je jouw psychotherapeut kan vertrouwen en dat jullie een constructieve relatie kunnen opbouwen. Als je na twee/drie sessies moeilijkheden ondervindt, is het misschien nuttig om nog eens met jouw dokter te praten. Misschien kan je beter van therapeut of van therapievorm veranderen in plaats van gewoon te stoppen met therapie.


Het is heel nuttig om advies te vragen aan je huisarts. Normaalgezien kent jouw dokter wel enkele therapeuten die gespecialiseerd zijn in verschillende soorten therapie en kan hij/zij je doorverwijzen naar een therapeut waarmee het kan klikken. Aan de andere kant kan het ook zijn dat jouw huisarts, afhankelijk van zijn of haar kijk op de zaak, vindt dat je geen psychotherapie nodig hebt. Je hoeft de mening van je huisarts niet te delen; uiteindelijk ligt de keuze om wel of niet in behandeling te gaan volledig bij jou.