Wat kunnen geestelijken doen?

Afhankelijk van de situatie kan je de persoon die mogelijks lijdt aan een depressie adviseren om hulp te zoeken bij de huisarts. Het kan zijn dat deze persoon liever meteen naar een specialist, zoals een psychiater, gaat. Met jouw positie, kan je mensen aanmoedigen om zich te laten onderzoeken om zo de best mogelijke behandeling te vinden.

Als geestelijke is het natuurlijk noch jouw taak, noch jouw verantwoordelijkheid om iemand te behandelen. Niettemin kan je een cruciale rol spelen bij het uitzoeken of iemand professionele hulp nodig heeft en hier baat bij zal hebben. De ondersteuning die je biedt is uiterst belangrijk: de mogelijkheid om iemand in vertrouwen te kunnen nemen, is van onschatbare waarde.

Behandeling van depressie


Het kan ook handig zijn als je mensen algemene informatie kunt geven over de behandeling van depressie.

De belangrijkste onderdelen van de behandeling van depressie zijn antidepressiva en psychotherapie. Er bestaan ook andere behandelingen voor specifieke vormen van depressie (bv. lichttherapie voor seizoensgebonden depressie) of voor mensen waarbij een reguliere behandeling niet helpt (bv., elektroconvulsietherapie). Daarnaast kunnen ook andere zaken zoals sport, creatieve activiteiten, diëten, enz… helpend zijn.

Vaak is de beste oplossing een combinatie van verschillende therapieën.

Doorverwijzing naar medische zorg

Wanneer je een depressieve stoornis bij iemand herkent, ben je als geestelijke goed geplaatst om deze persoon door te verwijzen naar medische zorg zodat verder onderzoek en eventuele behandeling kan worden opgestart.

Daarom is het handig om de eerstelijnshulp en de geestelijke gezondheidsvoorzieningen in de buurt van jouw kerk te kennen.

Op die manier kan je de persoon en/of zijn familie meteen uitleggen waar ze de juiste hulp kunnen krijgen.