Wat betekent depressie voor de volksgezondheid?

Depressie komt heel vaak voor. Ongeveer 20 miljoen mensen in Europa lijden jaarlijks aan een depressie (WHO, 2008)

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is depressie één van de meest belastende stoornissen in de wereld, die ruw geschat één op vijf vrouwen en één op tien mannen tijdens hun leven treft. Men schat dat in Europa elk jaar 7% van de mensen een periode van depressie doormaakt. In Europa gaat één derde van alle ziektekosten naar de behandeling van aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel, waarbij het in de  helft van de gevallen gaat om een depressie.

Iedereen is vatbaar voor depressie. Mannen en vrouwen van alle leeftijden, van alle opleidingsniveaus en van gelijk welke sociale en economische klasse kunnen getroffen worden door depressie.Bij een depressie worden alle levensdomeinen getroffen. Familie, het ouderschap, het huwelijk, uitgaan, vrienden maken, het werk, de studies, de carrière en geldzaken: alle aspecten van het dagelijkse leven komen in gevaar wanneer er sprake is van depressie. Depressie treedt na een eerste episode vaak opnieuw op en kan chronisch worden als deze niet herkend en behandeld wordt.

Erger nog is wanneer een depressie zich voordoet in combinatie met een andere medische aandoening zoals kanker, diabetes, artritis, een beroerte of een cardiovasculaire aandoening, of in combinatie met andere psychische problemen zoals angst of middelenmisbruik.

Een groot aantal mensen met depressie sterven door zelfdoding en nog meer mensen stellen niet-dodelijk zelfbeschadigend gedrag. In Europa alleen sterven jaarlijks 60.000 mensen door zelfdoding. Daarvan leed meer dan de helft aan een depressie.