Wat zijn de kosten?

In Vlaanderen wordt een bezoek aan de huisarts of een psychiater grotendeels terugbetaald, en dit voor iedereen. Mensen dienen zelf slechts 1,5 à 6 euro remgeld te betalen. Ook voorgeschreven antidepressiva worden door de mutualiteiten grotendeels terugbetaald. Voor psychotherapie kan men in eerste instantie terecht bij de Centra voor Geestelijke Gezondheid (CGG).

Wanneer men door de huisarts of door een andere gezondheidswerker naar een CGG wordt doorverwezen, is de eerste consultatie gratis. Vanaf de tweede consultatie betaalt men 11 euro per sessie. Duurt het gesprek langer dan een uur, dan kan de prijs verdubbelen. Sommige mensen genieten een lager tarief van 4 euro per gesprek/uur. Vaak echter zijn de wachtlijsten bij een CGG lang. Naast de CGG kunnen Vlamingen voor psychotherapie ook in een privépraktijk terecht. De prijs hiervoor bedraagt 50 à 60 euro per sessie.

De behandeling die gegeven wordt door een privétherapeut wordt echter zelden terugbetaald. Hier en daar is terugbetaling voor psychotherapie mogelijk, maar dit verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds. Volgens een nieuw wetsontwerp van de overheid wordt psychotherapie binnenkort wel terugbetaald. Psychotherapie gegeven door een psychiater wordt wel terugbetaald. Er zijn echter niet veel psychiaters die zelf psychotherapie aanbieden. In de meeste gevallen verwijzen zij door naar een psychotherapeut.