Informatie voor ouders van adolescenten

Als een kind of adolescent verstoord of verontrustend gedrag vertoont, is het belangrijk om een rustig en zinvol gesprek met hem/haar aan te gaan. Als je vermoedt dat er sprake is van een depressie, ga je best op zoek naar professionele hulp.

De diagnose moet gesteld worden door een arts. Dit houdt onder andere in dat verschillende mogelijke diagnoses onderzocht moeten worden om fysieke problemen uit te sluiten (bv, falen van de schildklier) en dat er gezocht moet worden naar andere mogelijke psychiatrische stoornissen (bv, angststoornissen).

Ervaren dokters zijn ook opgeleid om gepast om te gaan met adolescenten die vaak de neiging hebben om depressieve symptomen te ontkennen of zich hiervoor te schamen.

Enkel artsen of geestelijke gezondheidswerkers kunnen een depressie vaststellen, maar toch is het belangrijk om te weten hoe je een depressie kan herkennen.

Een depressie herkennen is een eerste cruciale stap in het leren omgaan met depressie. Ouders, familieleden, vrienden en leerkrachten spelen een belangrijke rol in dit proces.

Maar op welk moment wordt abnormaal gedrag problematisch?

Als de leeftijdsgebonden symptomen van depressie gedurende een langere periode aanhouden (meerdere weken of zelfs maanden) en er geen verbetering in zicht is, dan is het heel waarschijnlijk dat de persoon in kwestie een depressie heeft en dat het niet gaat om normale leeftijdsgebonden veranderingen of om een tijdelijke reactie op extreme stressfactoren (bv, verlies of rouw).

Naast leeftijdsgebonden symptomen, kunnen familieleden, vrienden en leerkrachten uitkijken naar de volgende signalen:

  • Vrijetijds- of leeftijdsgebonden activiteiten laten voor wat ze zijn
  • Een extreme achteruitgang van de schoolresultaten
  • Extreme veranderingen in gedrag en voorkomen
  • Van huis weglopen
  • Alcohol- en drugsmisbruik
  • Zich isoleren van familie en /of leeftijdsgenoten