Het risico op zelfdoding inschatten

Depressie en zelfdoding gaan vaak hand in hand. 10-15 % van de patiënten met een ernstige terugkerende depressie sterven uiteindelijk door zelfdoding. 40 tot 70% van depressieve patiënten heeft zelfdodingsgedachten en meer dan 90 % van de mensen die sterft door zelfdoding heeft een psychische stoornis (gehad), meestal een depressie.

Signalen die op acute suïcidaliteit wijzen zijn onder andere een crisis met psychopathologische indicatoren zoals directe zelfdodingsgedachten, hopeloosheid en hulpeloosheid, irrationele schuldgevoelens, een sterk verlangen om actie te ondernemen of impulsiviteit, drugs- en alcoholmisbruik, en rechtstreekse en onrechtstreeks aankondigen dat men een suïcide gaat ondernemen.Huisartsen moeten een patiënt op de man af vragen of deze denkt aan zelfdoding en hiervoor reeds plannen heeft uitgewerkt: er is voldoende evidentie voor handen die aantoont dat dit de kans op zelfbeschadiging niet verhoogt en dat het voor de persoon in crisis een opluchting kan zijn om hier openlijk over te kunnen praten.

Als een persoon aan zelfdoding denkt, betrek dan de familieleden en zorg ervoor dat de persoon constant kan rekenen op ondersteuning. Zorg er ook voor dat je de patiënt op geregelde tijdstippen terugziet.Een goede inschatting maken van het risico op zelfdoding is cruciaal bij patiënten met een ernstige depressie. Het is belangrijk dat de huisarts weet hoe hij het risico op zelfdoding kan bevragen.