Hulp vinden

Nooddiensten

Indien u zich in een crisis bevindt of u er aan denkt om uzelf of anderen schade te berokkenen, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw hulpverlener (huisarts, psychiater, psycholoog) of de spoeddiensten. In geval van nood kan u terecht op het nummer 112.

 

Hulplijnen en andere diensten:

 

Zelfdoding
Telefoon: 1813 (gratis)
Website & chatten: www.zelfmoord1813.be


Tele-onthaal
Tele-Onthaal is er voor mensen die nood hebben aan een gesprek. De vrijwilligers luisteren naar je kleine en grote zorgen, je twijfels… Tele-Onthaal is volledig anoniem.
tel: 106
chat: www.tele-onthaal.be


De huisarts (van wacht)
Website: www.mediwacht.be


Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)
De CGG’s zijn gespecialiseerd in de behandeling van geestelijke problemen. Je kan er op afspraak terecht voor gespecialiseerde psychologische, sociale en psychiatrische hulp. Je kan er bij voorkeur terecht op verwijzing, bv. door het CLB of je huisarts. Je kan ook zelf contact opnemen. Dit gebeurt best telefonisch.
Website: elke provincie heeft zijn eigen CGG’s. Je kan er terecht via bv. Google (CGG + naam provincie)


De psycholoog
Website: www.psycholoog.be
(Sommige ziekenfondsen betalen een gedeelte van de kosten voor psychotherapie terug:) www.klinisch-psycholoog.be/content/terugbetalingen-door-mutualiteit-van-prestaties-door-psychologen-en-psychotherapie


Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)
CAW’s zijn er voor mensen met vragen en problemen over persoonlijke, financiële of materiële problemen, vragen in verband met criminaliteit, relaties… De eerste hulp is gratis.
Website: www.caw.be


Sociale kaart
Deze kaart geeft een overzicht van alle sociale en psychologische hulpverlening die in een gemeente of regio beschikbaar zijn.
Website: www.desocialekaart.be


Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK)
Het VK is multidisciplinair samengesteld en heeft een medische, psychologisch/pedagogische en sociale functie alsook een secretariaatsfunctie.
Elk VK is telefonisch bereikbaar tussen 9 en 17 uur. Tijdens de avonduren en in de weekends is er voor dringende situaties een telefonische wachtdienst.
De hulpverlening van het VK is volledig gratis.
Website: www.kindermishandeling.be/startsite/3-www


JAC: Jongeren en adviescentrum, Leuven
Het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 zoeken naar een antwoord op hun vragen en problemen. Het is gratis en anoniem.
Website: www.jac.be
Telefoon: 078/150 300
Chat: www.jac.be/chat-met-een-hulpverlener


Verwerken van verlies na zelfdoding van een naaste
Werkgroep Verder
Nabestaanden na Zelfdoding
Website: www.werkgroepverder.be
Telefoon: 02 361 21 28