© Maximilian Weishäutel

Misverstanden over antidepressiva de wereld uit helpen

Ook al werd de effectiviteit van antidepressiva aangetoond, toch bestaan er nog heel wat misvattingen over antidepressiva bij de gewone bevolking.

Het kan helpend zijn om het volgende te weten:

Waarom medicijnen?
Sommige mensen vragen zich af hoe medicijnen kunnen helpen bij de behandeling van een psychische stoornis zoals een depressie. Vooral wanneer een stresserende baan, relatieproblemen of andere moeilijke levenssituaties worden gezien als de oorzaak van de depressie, is dit weinig begrijpelijk.

Natuurlijk kan medicatie deze problemen niet oplossen, maar dankzij de gepaste psychofarmacologische therapie kunnen mensen hun problemen wel in een meer realistisch perspectief plaatsen. Dit zorgt ervoor dat de patiënt actief op zoek kan gaan naar een oplossing voor zijn problemen. Het is belangrijk dat patiënten geloven in het positieve effect van een mogelijke behandeling met antidepressiva of andere medicatie die gebruikt wordt om depressie te bestrijden. Alleen als patiënten zich op hun gemak voelen en vertrouwen hebben in de behandeling, zullen ze consequent en voor een langere periode de medicatiekuur blijven volgen.

De kenmerken van antidepressiva:

  • Antidepressiva zijn niet verslavend
  • Antidepressiva veranderen de persoonlijkheid niet
  • Antidepressiva zijn geen drugs of kalmeringsmiddelen en men wordt er niet ‘high’ van
  • Antidepressiva werken in op de neurotransmitters in de hersenen
  • De werking van antidepressiva is niet meteen voelbaar
  • Antidepressiva zijn geen antipsychotica

De werking van antidepressiva is niet meteen voelbaar

  • Het duurt meestal enkele weken voor de patiënt zich beter begint te voelen
  • Normaalgezien duurt het 2 tot 6 weken alvorens verbetering zichtbaar wordt
  • Jammer genoeg zijn bijwerkingen meestal wel meteen voelbaar, maar ze zijn van voorbijgaande aard