Hoe wordt depressie vastgesteld?

Een diagnose is een medisch etiket dat verduidelijkt hoe de ziekte zal evolueren en welke behandeling er mogelijk is.

In de wereld worden er heel wat verschillende classificatiesystemen gebruikt om een diagnose te stellen. In Europa wordt de "Internationale Classificatie van Ziekten" (ICD) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) (10de revisie) het meest gebruikt.

Volgens deze classificatie komt men tot de diagnose “depressie” of “depressieve episode” wanneer een bepaald aantal symptomen die typisch zijn voor een depressie minstens 2 weken aanwezig zijn:

Minstens 2 van de kernsymptomen en 2 van de randsymptomen uit onderstaande figuur moeten aanwezig zijn:

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen milde, matige en ernstige depressie, afhankelijk van het aantal symptomen en hun intensiteit.In geval van zelfdodingsgedachten, is het ten sterkste aanbevolen dat patiënten en/of familieleden dit onmiddellijk bespreken met hun dokter of professionele hulp zoeken. Het is belangrijk om te weten dat dit een van de symptomen van depressie is. Zelfdoding is geen bewuste wens. Eens mensen gepaste ondersteuning krijgen, verdwijnen deze gedachten meestal.