Wat moeten geestelijken weten?

Geestelijken spelen een belangrijke rol in onze samenleving, en bevinden zich in een unieke positie om troost en begeleiding te bieden voor zij die het moeilijk hebben in hun leven.

De ziektelast van depressie mag niet onderschat worden: het treft ongeveer 1 op 4 vrouwen en 1 op 8 mannen in hun leven. Depressie kan voortkomen uit een recent verlies, trauma of rouwverwerking. Een persoon kan ook oude kwetsbaarheden hebben die voortkomen uit vroegere ervaringen of kunnen biologisch gezien een verhoogd risico lopen. De huidige rubriek geeft meer informatie over de relatie tussen geloof en depressie (de signalen en symptomen van depressie), en wat jij als geestelijke kan doen om iemand te helpen die lijdt aan een depressie of suïcidaal gedrag stelt.

Depressie is meer dan “zich niet goed voelen”

Depressie is meer dan zich tijdelijk niet goed voelen of ongelukkig zijn omwille van een specifieke oorzaak. Het is een klinische stoornis die om professionele hulp vraagt en die behandeld kan worden. Soms is het moeilijk om het onderscheid te maken tussen neerslachtige gevoelens die iedereen al eens ervaart en een depressieve stoornis. Een depressie wordt vooral gekenmerkt door persoonlijk leed en heeft een negatieve impact op het sociale, het interpersoonlijke en het werk gerelateerde leven. Bovendien slepen de symptomen langer dan 2 weken aan.

Dokters en psychologen gebruiken een specifieke lijst met symptomen om na te bepalen of een persoon depressief is.

Depressie en religie

Depressie is een ziekte die iedereen kan treffen, ook personen die actief gelovig zijn. Het risico op zelfdoding lijkt wel kleiner te zijn bij mensen die actief betrokken zijn bij religieuze activiteiten in vergelijking met mensen die dat niet zijn. Elke conclusie die getrokken wordt wat betreft oorzaak en gevolg is echter louter speculatief.

Depressieve patiënten die deelnemen aan religieuze activiteiten zeggen dat ze hier minder troost in vinden als tevoren, dat ze zich minder verbonden voelen met hun geloof dan daarvoor en dat ze geen energie meer halen uit hun geloof. We kunnen ons hier de vraag stellen of hun depressie veroorzaakt wordt door een verlies aan verbondenheid met hun geloof.

Uit klinisch onderzoek blijkt echter dat het omgekeerde meestal het geval is. Verlies van interesse, plezier en verbondenheid met anderen zijn enkele van de belangrijkste symptomen van depressie. Dit heeft een impact op alle aspecten van het leven, waardoor patiënten die lijden aan een depressie vaak hun geloof verliezen.

In elk geval, kan de hulp van een priester of kerklid tijdens de depressieve periode zeer nuttig zijn en het herstelproces bespoedigen.