© Joanna M. Foto

Wat is depressie

Een depressie is een echte ziekte

 

 • Een depressie is een serieuze aandoening
 • Depressief zijn is niet hetzelfde als stress hebben of je niet goed voelen
 • Een depressie is niet zomaar een psychische aandoening
 • Een depressie is een psychische stoornis
 • Een depressie is een systemische aandoening
 • Depressies komen vaak voor
 • Iedereen is vatbaar voor een depressie
 • Een depressie kan terugkeren of van chronische aard zijn

  Kan ik ook getroffen worden door een depressie?

  Eigenlijk wel ja, depressies komen ook bij jonge mensen voor. Het is zelfs zo dat een groot deel van de eerste depressieve episodes zich voordoen tijdens de adolescentie, net zoals bij de meeste psychische problemen het geval is.

  Aanzet tijdens de kinderjaren

  • Pervasieve ontwikkelingsstoornis/autisme
  • ADHD
  • Angststoornissen
  • Obsessieve-compulsieve stoornis

  Aanzet tijdens de adolescentie

  • Drugs- en alcoholmisbruik
  • Anorexia nervosa
  • Zware depressieve stoornissen
  • Bipolaire stoornis
  • Schizofrenie
  • Boulimie

   

  Hoe vaak komen psychische problemen voor bij jongeren?

  Wanneer we rekening houden met de frequentie en de ernst van depressie, alsook met het risico op zelfdoding, behoort een depressie tot het belangrijkste psychische probleem dat zich kan voordoen tijdens de adolescentie, hoewel angststoornissen vaker voorkomen. Tijdens de adolescentie zijn neuropsychiatrische problemen verantwoordelijk voor het grootste deel van de psychische gezondheidsproblemen.

  Als je bijvoorbeeld naar jouw klas kijkt, bestaande uit een 30-tal leeftijdsgenoten, lijden gemiddeld twee mensen aan een depressie, kampen drie van hen met één of andere angststoornis en heeft één persoon ADHD. Andere psychische problemen zijn eerder zeldzaam.

  Hoe vaak komen psychische problemen voor bij jonge mensen?

  Prevalentiegegevens van de bevolking

  • Depressie (6%)
  • Psychose (1%)
  • Angststoornissen (10%)
  • ADHD (4%)
  • Anorexia Nervosa (0,2%)
  • Totaal (15-20%)


  Vertaald naar een “gemiddelde” klas 

  (van ongeveer 30 leerlingen)

  • Depressie (2)
  • Psychose (rare)
  • Angststoornissen (3)
  • ADHD (1)
  • Anorexia Nervosa (rare)
  • Totaal (4-5)

  Waarom ontwikkelen sommige adolescenten een depressie?

  Meerdere kenmerken die typisch zijn voor de adolescentie, maken dat jonge mensen vatbaarder zijn voor het ontwikkelen van een depressie.

  • De adolescentie is een overgangsperiode tussen de kindertijd en de volwassenheid;
  • De adolescentie is een fase in de menselijke ontwikkeling, waarin de hersenen zich snel ontwikkelen en het aantal sociale uitdagingen exponentieel toeneemt.
  • De adolescentie is een stadium in de psychosociale ontwikkeling waarbij de vorming van een eigen identiteit, de zoektocht naar autonomie en het ervaren van nieuwe dingen, risico’s en verliezen met zich meebrengen.


  Ouders, leerkrachten en leeftijdsgenoten merken vaak niet dat een adolescent aan een depressie lijdt.
  Meestal worden veranderingen niet herkend als mogelijke tekenen van een depressie, maar beschouwt men ze als eigen aan de adolescentie.