Aanbevelingen voor de media

Acties die imitatiegedrag kunnen helpen voorkomen:

 • Geen sensatiezucht
 • Geen artikel op de voorpagina/geen overdreven aandacht
 • Geen foto’s
 • Geen herhaling van de verslaggeving
 • Geen gedetailleerde beschrijvingen van de gebruikte methode
 • Geen namen/geen karaktereigenschappen van de suïcidale persoon
 • Geen citaten/stukken uit afscheidsbrieven/zelfdodingsbrieven
 • Geen fora/websites over zelfdoding vernoemen
 • Niet spreken over zelfdodingspacts
 • De locatie niet vermelden
 • Niet spreken over andere zelfdodingen op dezelfde locatie
 • Niet spreken van zelfdodingsclusters
 • Niet spreken van een serie/epidemie van zelfdodingen (besmetting)
 • Op de taal letten, bv. niet de volgende frasering gebruiken: “zelfmoord gepleegd”
 • Niet spreken van een “geslaagde of mislukte zelfdoding”
 • Mythes over zelfdoding de wereld uithelpen
 • Geen simplistische verklaringen geven
 • Niet spreken over zelfdoding als een begrijpelijke oplossing
 • Zelfdoding niet verheerlijken (heroïsch, romantisch)
 • Geen speciale aandacht geven aan zelfdoding van beroemde personen
 • Niet spreken van positieve gevolgen van zelfdoding
 • Doe altijd verslag over zelfdoding binnen de context van psychische stoornissen
 • Mogelijke waarschuwingssignalen oplijsten
 • Geen nabestaanden interviewen
 • Verwijzen naar mogelijk acties die zelfdoding kunnen vermijden
 • Individuele coping strategieën beschrijven die iemand door een crisis kunnen helpen
 • Naar hulp in het algemeen verwijzen
 • Informatie geven over begeleidingscentra
 • Informatie geven over hulplijnen
 • Informatie geven over zelfhulpgroepen
 • Mediarichtlijnen over zelfdoding moeten ook richtlijnen bevatten over hoe te schrijven over een niet-waargebeurde zelfdoding
 • Mediarichtlijnen over zelfdoding moeten ook een sectie bevatten over hoe nieuwe media over zelfdoding