Wat kan een huisarts doen in geval van depressie?

Depressie wordt vaak niet herkend of te weinig behandeld in de eerstelijnszorg. Mensen met symptomen van depressie, kunnen terughoudend zijn als het gaat over hulp zoeken. Wanneer ze zich dan toch tot de eerstelijnshulp wenden, wordt depressie geregeld over het hoofd gezien door de zorgverlener. Somatische symptomen worde vaak foutief geïnterpreteerd (tot twee derde van de symptomen die worden aangegeven zijn somatisch) omwille van een comorbide alcohol- of drugsprobleem of omdat de patiënt zelf geen affectieve symptomen durft te rapporteren. Eens men de depressie heeft vastgesteld, wordt dit best verder opgevolgd door de huisarts. De behandeling kan echter verstoord worden door beperkte toegang tot psychotherapie, niet geschikte farmacotherapie of onvoldoende therapietrouw.

Bepalen of een patiënt in een depressieve episode zit, is de eerste stap. Afhankelijk van hoe zwaar de depressieve episode is, start men best met farmacotherapie of psychotherapie om zo de normale stemming te verbeteren en te onderhouden. Bij een zware depressie wordt meestal farmacotherapie toegepast. Vaak is echter een combinatie van farmacotherapie en psychotherapie aan te raden.

Meer informatie over het screenen, de diagnose, en de behandeling van depressie is beschikbaar op de volgende pagina’s.