© www.kpmalinowski.pl

Depressie bij adolescenten

Depressieve symptomen bij adolescenten van 13 tot 18 jaar vertalen zich vaak NIET in een melancholische stemming, neerslachtigheid, interesseverlies, hopeloosheid, piekeren of motivatieverlies. In plaats daarvan uit het zich eerder in agressief gedrag, alcohol- en drugsmisbruik en somatische symptomen welke een depressieve stoornis maskeren. Daarnaast zijn individuele gevallen bij adolescenten vaak specifieker van aard dan bij volwassenen.

Veelvoorkomende somatische en psychologische symptomen bij adolescenten zijn:

Somatische / fysieke symptomen

  • Psychosomatische klachten (hoofdpijn), gewichtsverlies
  • Problemen om in slaap te geraken, of net heel diep en vast slapen (vaak een teveel aan slaap nodig hebben)

  Psychologische symptomen

   • Verminderd zelfvertrouwen (laag zelfbeeld, zichzelf in twijfel trekken)
   • Apathie, verlies van genot, concentratieverlies
   • Stemmingswisselingen
    Ritmische veranderingen in de conditie
   • Verslechterende schoolresultaten
   • Het gevoel hebben niet te kunnen voldoen aan de sociale en emotionele eisen die de maatschappij stelt, het gevaar om geïsoleerd te geraken
   • Zelfdodingsgedachten, het risico op een poging tot zelfdoding verhoogt

   Bij adolescenten is de verhouding depressieve mannen – depressieve vrouwen ongeveer 1:2

   In het kader ‘Depressie herkennen’ aan de linkerkant van deze pagina, staat de screeningstest voor depressie. Je kan deze bekijken en invullen.