Depressie behandelen

De drie voornaamste manieren om depressie te behandelen zijn: medische, psychologische en sociale behandelvormen. Voor de behandeling van depressie wordt vaak een combinatie van de drie gebruikt.

  • Naast medicatie zijn er nog andere vormen van medische behandeling mogelijk. Deze worden vaak enkel in gespecialiseerde centra toegepast.
  • Met psychologische behandeling wordt psychotherapie of ‘praattherapie’ bedoeld. Deze vorm van behandeling is onderverdeeld in verschillende theoretische en klinische subtypes. Voor de behandeling van milde vormen van depressie kan psychotherapie volstaan. Voor de behandeling van zware depressie wordt psychotherapie best gecombineerd met medicatie.
  • Sociale en andere interventies zijn ook heel belangrijk. Het gaat hier om sociale activiteiten, relaxatieoefeningen, lichaamsbeweging, ziekteverlof (als dit nodig is), meer leren over de ziekte en zelfhulp. Deze activiteiten kunnen gevoelens van hoop en empowerment met zich meebrengen welke op hun beurt het therapeutische effect van medicatie en psychotherapie kunnen versterken.


Binnen de eerstelijnszorg wordt depressie vaak behandeld met antidepressiva en wordt er geregeld doorverwezen naar psychologische diensten. Het volgende gedeelte geeft meer informatie over antidepressiva en hoe door te verwijzen naar de juiste diensten.