Nabestaanden van een zelfdoding op de hoogte brengen

In het geval van een zelfdoding, is het vaak de verantwoordelijkheid van de politie om de nabestaanden op de hoogte te brengen. Het is belangrijk om de boodschap heel voorzichtig en met een duidelijk gevoel van medeleven over te brengen. Breng dit soort nieuws nooit over via de telefoon. Vertel het in eigen persoon aan de nabestaande. Doe dit liefst samen met een collega waarbij tenminste 1 van jullie 2 goed geïnformeerd is over de omstandigheden van het overlijden.

Wanneer je bij de mensen thuis aankomt, vertel je de persoon dat je spijtig nieuws hebt en, eens je binnen bent, deel je het nieuws mee op een duidelijke en directe manier zonder hoop te geven. Geef de persoon de tijd om dit nieuws te verwerken: sta toe dat er tranen vloeien, begrijp het als men niet weent. Iemand kan het nieuws ronduit ontkennen, kwaad zijn (misschien zelfs op jou) of zich schuldig voelen (je kan dit gevoel mogelijks verlichten door te zeggen dat niemand dit had kunnen vermijden).

Schakel een dokter in als een persoon heel extreem reageert of ineenstort. Beantwoord alle vragen die het familielid heeft over de omstandigheden van het overlijden en de volgende stappen die kunnen/moeten ondernomen worden, zoals de vraag om de overledene te mogen zien. Help de persoon om een familielid te contacteren om hem/haar gezelschap te houden en blijf bij de nabestaande tot deze ondersteuning aangekomen is. Laat je contactgegevens achter voor het geval er nog vragen zouden zijn.

Denk aan je eigen gezondheid en welzijn en zoek ondersteuning indien dit soort situaties voor jou moeilijk en stresserend zijn.