Gebruik en disclaimer

Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat u de volgende disclaimer en algemene voorwaarden begrijpt en aanvaardt:De informatie en het materiaal op de iFightDepression.com-website vallen onder het auteursrecht van het PREDI-NU Consortium, tenzij anders vermeld, en mag enkel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. Elke andere activiteit of het reproduceren van informatie en materiaal is verboden tenzij vooraf toelating gegeven werd door het Consortium. Daarnaast zijn alle grafieken, het design en het concept van iFightDepression.com eigendom van het PREDI-NU Consortium en is het niet toeglaten om deze in hun geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te verspreiden.De website bevat algemene informatie over geestelijke gezondheid en mentaal welzijn. Indien u specifieke hulp nodig hebt, wendt u zich best tot een specialist. Als u in een crisis zit of eraan denkt om uzelf of anderen te beschadigen, neemt u best onmiddellijk contact op met uw huisarts of specialist of contacteert u één van de contacten voor noodhulp, deze kan u terugvinden in het ‘Zoek hulp’-gedeelte.

Zoek hulp

In geen geval kan het PREDI-NU Consortium aansprakelijk gesteld worden voor eventuele verwondingen, verlies of schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte, economische en gevolgschade) met betrekking tot aangelegenheden, noch betreffende de informatie op de website, noch betreffende het gebruik van die informatie, noch betreffende acties die wel of niet ondernomen worden op basis van informatie die op de website te vinden is (met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies of schade door nalatigheid).Voor de gebruiker bevat iFightDepression.com referenties en links naar informatief materiaal dat ontwikkeld werd en gehost wordt door derden. Dit materiaal werd niet ontwikkeld door het PREDI-NU Consortium en het PREDI-NU Consortium is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit materiaal.Gelieve u voor klachten te richten tot contact@eaad.net.