Wat kan een politieagent doen?

Praten met een persoon die een acute suïcidale crisis doormaakt, kan heel waardevol zijn. Het kan de zorgen van de persoon in kwestie wegnemen, hem/haar aanmoedigen om hulp te zoeken en suïcidaal gedrag uitstellen of voorkomen. Voor je met iemand in gesprek gaat die aan zelfdoding denkt, moet je jezelf comfortabel voelen bij het aangaan van zo een gesprek. Zorg ervoor dat je voldoende tijd kan doorbrengen met de persoon, en neem een open en ondersteunende houding aan. Je geeft best aan dat de persoon je kan vertrouwen, maar dat dit niet noodzakelijk betekent dat hetgeen hij/zij vertelt geheim blijft.

De volgende hoofdstukken handelen over de verschillende situaties waarin je als politieagent terecht kan komen: praten met een persoon waarvan je denkt dat deze zelfdodingsgedachten heeft, tussenkomen wanneer een persoon een direct risico op zelfdoding loopt en nabestaanden van slachtoffers van een zelfdoding op de hoogte brengen.