Privacyverklaring

Waarom is deze privacyverklaring belangrijk?

Deze verklaring is belangrijk omdat ze u vertelt welke gegevens worden verzameld wanneer u de iFightDepression-website bezoekt, waarom we deze informatie verzamelen, en hoe u toegang krijgt tot en veranderingen kan aanbrengen aan de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld.

Deze website werd, met de steun van de Europese unie, ontwikkeld door gespecialiseerde onderzoekers met heel wat ervaring op het vlak van geestelijke gezondheidspromotie en onderzoek en die deel uitmaken van het PREDI-NU consortium. Dit project werd financieel ondersteund door de Europese Unie. Het wordt verdergezet door de European Alliance Against Depression (EAAD). U kan ons bereiken via mail (contact@eaad.net), telefonisch (+49(0)341 97 24 440) of per post op volgende adres:    
European Alliance Against Depression e.V.
Semmelweisstr. 10
04103 Leipzig
Duitsland

Welke gegevens worden verzameld?

U zal niet gevraagd worden om uw naam op te geven op iFightDepression.com: alle gegevens die verzameld worden, zullen anoniem blijven.

Voor de webanalyse gebruiken we Google Analytics. Google Analytics verzamelt geen IP-adressen voor ons. De volgende gegevens zullen wel verzameld worden:
Niet-persoonlijke gegevens:
Wanneer en hoe lang u de iFightDepression-website bezoekt
De inhoud die u bekijkt, ook wanneer en hoe lang
Het land en gebied waar u zich bevindt wanneer u de website bezoekt
Indien u de URL niet handmatig ingaf, de website of zoekmachine die u doorverwees naar onze website
Technische gegevens die nodig zijn om de website te kunnen bekijken en gebruiken, zoals de gebruikte browser en ISP.

Persoonlijke gegevens:
Gegevens die u ingeeft in het evaluatie- en/of feedbackformulier op de website
Gegevens die u ingeeft in de zelf-test (Patient Health Questionnaire-9)

Waarvoor wordt deze informatie gebruikt?

Gegevens die ingevuld werden in de webformulieren op iFightDepression.com voorzien ons van waardevolle feedback over uw ervaringen bij het gebruik van de website.

De gegevens die we verzamelen rond website-gebruik laten ons toe om te meten hoeveel interesse er is in onze website en helpen ons zo om de website te evalueren en te verbeteren.
Gegevens die ingegeven worden in de webformulieren kunnen gebruikt worden om te onderzoeken wat het demografisch profiel is van de mensen die de website bezoeken.

De verzamelde informatie kan opgeslagen en verwerkt worden in en/of doorgegeven worden tussen elk land waar we actief zijn. Dit stelt ons in staat om de gegevens optimaal te kunnen verwerken met het oog op het bereiken van bovenstaande doelen.


Hoe kan ik mijn gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen?

U mag steeds de gegevens, die we van u verzameld hebben, inkijken. Overeenkomstig de vastgestelde voorschriften, kan u deze informatie opvragen door te mailen naar contact@eaad.net of per post naar  European Alliance Against Depression e.V., Semmelweisstr. 10, 04103 Leipzig, Duitsland. Wij bezorgen u deze gegevens binnen de 40 kalenderdagen, op vertoning van een geldig identiteitsbewijs.
U heeft het recht om de gegevens, die we van u verzameld hebben te veranderen of te wissen. Dit soort aanvragen gebeurt eveneens via mail (contact@eaad.net) of per post (European Alliance Against Depression e.V., Semmelweisstr. 10, 04103 Leipzig, Duitsland). Uw aanvraag wordt verwerkt binnen de 40 kalenderdagen.

Wie zal toegang hebben tot mijn gegevens?

Geanonimiseerde gegevens kunnen, enkel voor onderzoeksdoeleinden, gedeeld worden tussen EAAD-partners binnen de Europese Unie.

Mocht de iFightDepression-website ooit verkocht of overgedragen worden aan een andere organisatie, kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan de koper.
Indien we bij wet verplicht worden om gegevens te delen, kunnen deze doorgegeven worden aan derden.
Geanonimiseerde (fragmenten van) commentaren uit de feedback kunnen gebruikt worden bij het verspreiden van informatie over de toegankelijkheid van de iFightDepression-website.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die door een websiteserver op de harde schijf van uw computer wordt geïnstalleerd wanneer u bepaalde sites bezoekt). Een cookie helpt een website bij het herkennen van het apparaat van een gebruiker en maakt het gemakkeijker om binnen een site te navigeren door te vermijden dat bepaalde gegevens opnieuw ingevoerd moeten worden. De cookies op de iFightDepression-website worden gebruikt om de inhoud van de website meteen in de taal van uw voorkeur te laten verschijnen en om na te gaan hoe lang u op de site blijft, welke pagina’s u bezoekt en in welk land u zich op dat moment bevindt. Sessie-cookies (die tijdelijk zijn) geven aan of u de site bezoekt via een mobiel toestel. Wij gebruiken geen cookies om persoonlijke gegevens op te halen.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse-instrument van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt de hierbovenvernoemde cookies, tekstbestanden die door de website-server op de harde schijf van uw computer worden geïnstalleerd om uw gebruik van de website te kunnen analyseren. De informatie die verzameld wordt over het gebruik van de website wordt normaalgezien doorgestuurd naar een Google-server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Aangezien we IP-anonimisering gebruiken, zal uw IP-adres eerst afgekort worden voor het gebruikt wordt in landen die lid zijn van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER).

Enkel in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres doorgestuurd worden naar de VS en pas daar verkort worden. Google zal deze informatie gebruiken om voor ons uw gebruik van de website in kaart te brengen, te rapporteren over website-activiteit, en andere diensten te voorzien die direct gelinkt zijn aan website-gebruik. Het IP-adres dat doorgestuurd wordt door uw browser zal niet gekoppeld worden aan andere informatie die Google bezit. U kan cookies ook uitschakelen door de instellingen van uw browser aan te passen; dit kan er echter voor zorgen dat u niet van alle diensten zal kunnen genieten die onze website voorziet.

U kan ook verbieden dat Google met cookies informatie ophaalt, gegevens over websitegebruik (inclusief uw IP-adres) verzamelt, en ist-toepassingen gebruikt, door de browser plug-in te installeren.
Klik op onderstaande link om deze te downloaden: Google Analytics Opt Out
Op deze manier installeert u een zogenaamde opt out cookie op uw apparaten, die verhindert dat Google Analytics gegevens verzamelt over uw websitegebruik.

Meer informatie over de werking van Google Analytics and de gebruiksvoorwaarden van deze dienst vindt u op www.google.com/analytics/terms/nl.html en www.google.de/intl/nl/policies/privacy/.

Gelieve te noteren dat onze website Google Analytics gebruikt met de extensie “anonimiseer IP”. Dit zorgt ervoor dat IP-adressen alleen in verkorte vorm worden weergegeven zodat ze niet getraceerd kunnen worden.

Veiligheid van uw persoonlijke informatie

Gegevens die verzameld worden bij het gebruik van de iFightDepression-website worden bewaard in een gecontroleerde en beschermde omgeving van een internetprovider in Duitsland en geanalyseerd door leden van EAAD. We doen alles wat fysiek en technisch mogelijk is om de veiligheid van uw persoonsgegevens te vrijwaren gedurende alle fases in dit proces. Alle deelnemende onderzoekscentra zijn onderworpen aan dezelfde wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en verwerken.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Indien er veranderingen worden doorgevoerd inzake gegevensverzameling en/of het gebruik van gegevens, zal deze privacyverklaring herzien en aangepast worden om duidelijk aan te geven wat er veranderd is.