Wat is ifightdepression.com?

iFightdepresson.com streeft naar meer bewustwording over depressie en zelfdoding door het verschaffen van duidelijke informatie over depressie en de gevolgen hiervan. We zullen je informeren over de oorzaken, signalen en symptomen van depressie zodat je een depressie leert herkennen. We geven je ook informatie over efficiënte strategieën die tot een betere psychische gezondheid leiden, zoals zelf-management hulpmiddelen. Daarnaast geven we je ook gedetailleerde informatie over waar je hulp kan vinden en hoe je een familielid, vriend of hulpbehoevend persoon het best kan ondersteunen.

We willen ook informatie, hulpmiddelen en aanbevelingen aan (gezondheids)professionals aanbieden. We richten ons hierbij op die professionals die vaak als toevluchtsoord of eerstelijnshulp dienen. Zij komen in situaties terecht waarin het belangrijk is om snel een depressie te herkennen. Het is daarnaast ook belangrijk dat ze goede richtlijnen over de behandeling voor personen met depressie verspreiden en personen met een depressie helpen om gemakkelijk hun weg te vinden naar de gepaste zorg.
Verder willen we de zorg voor mensen die een milde of matige depressie ervaren verbeteren via een begeleid online zelfhulpprogramma (de ‘iFightDepression tool’; klik hieronder op Zelfhultools om meer te weten te komen over de iFightDepression tool).

Zelfhulptools

Op deze manier hopen we bij te dragen aan de preventie van depressie en zelfdoding en het verminderen van het stigma hierrond.

De iFightDepression website en de iFightDepression tool kwamen er op het initiatief van het European Alliance Against Depression (EAAD) consortium. Deze hulpmiddelen werden ontwikkeld en geïmplementeerd door het PREDI-NU Consortium (Preventing Depression and Improving Awareness through Networking in the EU). Er was een financiële ondersteuning van de Europese Commissie binnen het kader van het Europees Gezondheidsprogramma - Consumer, Health and Food Executive Agency (CHAFEA; voordien EAHC- European Agency for Health and Consumers).

Wat is de European Alliance Against Depression (EAAD)?

De European Alliance Against Depression (EAAD) is een internationaal netwerk van experten dat zich inzet voor depressieve patiënten en de preventie van zelfdoding. De belangrijkste doelen zijn het verbeteren van de volksgezondheid, alsook het bevorderen van de zorg voor depressieve patiënten en de preventie van zelfdoding door het installeren van multi-level, gemeenschapsgerichte interventieprogramma’s.

Dit is een zeer belangrijke opdracht aangezien in Europa naar schatting 18,4 miljoen mensen aan een depressie lijden. Een depressie kan, meer dan andere ziektes, de kwaliteit van leven in gedrang brengen en leiden tot zelfdoding. Daarom is het belangrijk om de wijd verspreidde implementatie van effectieve zelfdodingspreventie-programma’s te stimuleren op nationaal en internationaal niveau.

Meer informatie over de regionale implementatie van multi-level, gemeenschapsgerichte interventieprogramma’s vindt u op de website van EAAD.