Het risico op zelfdoding

Depressie en zelfdoding gaan vaak hand in hand. 10-15% van de patiënten met zware en terugkerende depressie sterft uiteindelijk door zelfdoding. 40-70% van de depressieve patiënten heeft te kampen met zelfdodingsgedachten. Signalen die kunnen wijzen op een acuut risico op zelfdoding zijn onder andere zelfdodingsgedachten, hopeloosheid en schuldgevoel, impulsiviteit, en het direct en indirect vermelden van zelfdoding.

Het is vaak heel moeilijk om met iemand te praten over zelfdodingsgedachten en handelingen. Als de persoon open staat voor een gesprek en als je zelf denkt dat dit nuttig is, probeer dan voor de nodige privacy te zorgen, bijvoorbeeld door de klant mee te nemen naar een afgesloten deel van de apotheek waar jullie ongestoord kunnen praten. Als je echter het gevoel hebt dat de persoon eraan denkt om zichzelf schade toe te brengen, is het beter om hem/haar door te verwijzen naar urgente medische zorg. Indien nodig kan je 112 bellen.

Het gebruik van medicatie bij zelfdoding of pogingen tot zelfdoding

Een overdosis drugs of medicatie wordt vaak gebruikt als zelfdodingsmethode. Medicatie wordt gebruikt als rechtstreeks middel of kan gebruikt worden om zichzelf mentaal te sterken om vervolgens over te gaan tot een meer dodelijke methode van zelfdoding zoals springen, verdrinken, of verhanging.

Zelfdoding door een overdosis staat met stip op 1, zowel bij mannen als bij vrouwen. Het kunnen verkrijgen van medicatie bij de huisarts of bij de apotheker is een belangrijke factor. Slaap- en kalmeringsmiddelen worden het meest gebruikt, maar ook pijnstillers spelen een belangrijke rol.

In sommige landen zitten er nu minder dosissen in 1 verpakking om te vermijden dat 1 verpakking genoeg pillen bevat om gevaarlijk of dodelijk te zijn. Als apotheker kan je misbruik van medicatie helpen voorkomen door aandachtig te zijn en met de patiënt te praten indien deze vraagt om een grote hoeveelheid medicatie. Extra voorzorgen moeten genomen worden wanneer een patiënt een medicijn krijgt voorgeschreven dat al bij een kleine dosis dodelijk kan zijn (bv. tricyclics, lithium).