Doorverwijzen naar psychotherapie

PatiŽnten die lijden aan een depressie kunnen extra ondersteuning en begeleiding krijgen in de vorm van psychotherapie. Je vindt psychotherapeuten in het ziekenhuis en buiten de reguliere gezondheidszorg.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) heeft zijn effectiviteit reeds bewezen. CGT duurt meestal 6 weken tot 6 maanden. PatiŽnten leren om psychologische factoren die een depressieve stemming kunnen uitlokken of versterken te herkennen en te bestrijden. Ze leren ook om een evenwicht te vinden tussen stress en dagelijkse verplichtingen enerzijds en relaxatie en vrije tijd anderzijds.

Andere vormen van behandeling die deels hun effectiviteit hebben bewezen zijn interpersoonlijke therapie (IPT) en mindfulness of andere therapieŽn die gebaseerd zijn op aanvaarding. Met deze laatste vormen van therapie leren patiŽnten om zichzelf op basis van hun eigen gedachten niet te beoordelen of te veroordelen. Persoonsgerichte psychotherapie is niet-directief en wordt gekenmerkt door een empathische en ondersteunende aanpak. Sommige vormen van psychotherapie zijn niet evidence-based.

Gegeven de hoge kost van psychotherapie, starten patiŽnten best enkel met kosteneffectieve vormen van psychotherapie.

Het is aan te raden voor huisartsen om uit te zoeken welke behandelingen er in de omgeving mogelijk zijn. Om de structurele drempels zo laag mogelijk te houden, kan het helpen om de patiŽnten goed te informeren over het financiŽle plaatje, de locatie, en de vermoedelijke duur en de focus van de verschillende soorten behandeling.

Doorverwijzen naar psycho-educatie

De meeste mensen hebben baat bij psycho-educatiesessies die georganiseerd worden in groep. Verpleegsters en psychologen kunnen opgeleid worden om dit soort sessies te begeleiden. Wanneer de groep een goede vooruitgang maakt, kan deze verder evolueren naar een zelfhulpgroep. Naast psycho-educatiemateriaal, zijn er ook online tools beschikbaar voor het behandelen van depressie, zoals de iFightDepression self-management tool.

Doorverwijzen naar een psychiater

Er wordt aangeraden om patiŽnten door te verwijzen naar een psychiater wanneer deze lijdt aan een psychotische depressie of een ernstige depressie die gepaard gaat met suÔcidaal gedrag, negativisme, gevoelens van onrust of andere problemen, of ingeval de patiŽnt een bipolaire depressie heeft of als de patiŽnt immuun blijkt te zijn voor eerdere behandelvormen.