Een depressie herkennen

Als onderstaande kenmerken aanwezig zijn, is het heel waarschijnlijk dat een persoon lijdt aan een depressie:

  • Bijna voortdurende droefheid en/of onrustigheid. De persoon geeft dit zelf te kennen of het is duidelijk uit zijn blik en van zijn gedragingen af te leiden;
  • Verlies van interesse in activiteiten die men voorheen plezierig en interessant vond, zoals uitgaan met vrienden, naar een voetbalmatch kijken of tijd doorbrengen met de familie;
  • Klagen over chronische vermoeidheid en geen energie hebben;
  • Heel veel of net heel weinig schuld ervaren (bij sommige religies God om vergeving vragen);
  • Gevoelens van hopeloosheid, hulpeloosheid en algemeen pessimisme uiten;
  • De eetlust verliezen, gewichtsverlies, slapeloosheid of te veel slapen, en problemen met fysieke intimiteit;
  • Ideeën en fantasieën hebben over de dood en zelfbeschadiging.

Deze symptomen beïnvloeden meestal meerdere facetten van het leven. Het aantal symptomen en de ernst ervan kan variëren van persoon tot persoon en van periode tot periode.

Als je wil nagaan of een persoon die je kent aan een depressie lijdt, kan je dit doen door voor deze persoon de zelftest in te vullen.

Een geestelijke kan meer te weten komen over de huidige situatie van de persoon die hulp zoekt door bijvoorbeeld te vragen of de persoon ongelukkig is, hoe ongelukkig hij/zij is en hoe lang hij/zij deze gevoelens al heeft.

Aandachtig luisteren – iets wat geestelijken normaalgezien doen – is hier de sleutel.

Iemand die geïnteresseerd en aandachtig luistert naar een persoon met een depressie en oog heeft voor verbale en non-verbale signalen kan een onderscheid maken tussen drie verschillende soorten van problemen en veranderingen (zie kader):

  • Psychologische symptomen – denken, voelen en motivatie worden aangetast
  • Fysieke symptomen – zoals hoofdpijn, maagpijn, rugpijn. Soms is depressie enkel zichtbaar door somatische symptomen
  • Gedragssymptomen – deze komen vaak voort uit de interactie tussen psychologische en fysieke symptomen

Op de volgende manier kan je deze veranderingen soms gemakkelijker vaststellen: Als je vermoedt dat iemand depressief is, probeer je dan te herinneren hoe deze persoon zich zes maanden geleden gedroeg. Hoe gedroeg deze zich tegenover jou en anderen? Dit kan helpen om een beter zicht te krijgen op de situatie. Sommige mensen doen er echter alles aan om hun symptomen te verbergen, omdat ze beschaamd zijn of zich schuldig voelen.

De volgende sectie bevat meer informatie over de symptomen van depressie.