Wat hoort een apotheker te weten?

De kans op een zware depressie

Over het algemeen hebben vrouwen meer kans om getroffen te worden door een depressie dan mannen. Depressie treft ongeveer 1 op 4 vrouwen en 1 op 8 mannen tijdens hun leven.

Symptomen van depressie

Volgens het internationale classificatiesysteem van de Wereldgezondheidsorganisatie (ICD-10) kan er gesproken worden van een depressieve episode indien de volgende criteria van toepassing zijn: 2 van de 3 kernsymptomen en 2 van de 7 secundaire symptomen moeten gedurende minstens 2 weken aanwezig zijn (zie figuur).

 

De ICD-10 maakt voor de diagnose van depressie gebruik van volgende codes: F31 staat voor een bipolaire stoornis; F32 voor een depressieve episode; F33 voor een terugkerende depressieve stoornis; F34.1 voor dysthymie; en F06.3 voor een stemmingsstoornis die veroorzaakt wordt door organische factoren.

Als apotheker is het mogelijk dat je enkele van deze symptomen van depressie opmerkt bij een patiënt.Er zijn echter nog andere ziektes of persoonlijke omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat de reacties en het gedrag van een persoon lijken op de symptomen van depressie. Hieronder vind je verschillende karakteristieken die kunnen helpen om een onderscheid te maken tussen een depressieve stoornis enerzijds en neerslachtige gevoelens als reactie op een moeilijke levensgebeurtenis anderzijds.

 • Onrust
  • Altijd geassocieerd met een voorafgaande gebeurtenis
  • Er is slechts een matig functieverlies
  • Is van voorbijgaande aard – de situatie verbetert meestal wanneer de omgeving verandert
  • Professionele tussenkomst is meestal niet nodig – niet met medicijnen behandelen
 • Depressie
  • Kan geassocieerd worden met een voorafgaande gebeurtenis
  • Functieverlies kan variëren van matig tot zwaar
  • Kan van lange duur of zelfs chronisch zijn, de omgeving kan de situatie veranderen maar niet verbeteren
  • Diagnose door iemand extern is noodzakelijk
  • Een professionele behandeling is meestal noodzakelijk

 

 

Overzicht van de behandeling van depressie

De belangrijkste onderdelen van de behandeling van depressie zijn antidepressiva en psychotherapie. Vaak wordt een combinatie van verschillende soorten therapie gebruikt, waaronder farmacotherapie voor matige en ernstige depressie.