Gaan voor de beste behandeling

Misschien voel je jezelf niet zo goed in je vel, maar weet je niet of een behandeling nodig is. Om te weten of je een behandeling nodig hebt, kan je de zelftest doen. Deze vind je op de linkerkant van deze pagina in het venster ‘Een depressie herkennen’. Als je een familielid bent van iemand die mogelijks een behandeling nodig heeft, kan je de vragenlijst hier invullen. Als volgens de test medische hulp aanbevolen is, contacteer je best jouw huisarts voor een grondiger onderzoek. Je huisarts bepaalt dan of de diagnose van depressie voor jou van toepassing is. Indien jouw dokter medicatie voorschrijft, zorg er dan voor dat je zijn/haar instructies volledig begrijpt. Net zoals bij andere vormen van medicatie, is het belangrijk dat je nauwgezet de instructies van de dokter volgt, om zo tot het beste reslutaat te komen. Meer gedetailleerde informatie omtrent depressie vind je verderop in dit gedeelte.

Ook al wordt een patiënt met depressie meestal opgevolgd door de huisarts, toch worden mensen soms doorverwezen naar andere professionals.

  • Het kan zijn dat jouw huisarts aangeeft, dat hij/zij liever geen diagnose stelt of psychische klachten behandelt, omdat hij hierover niet genoeg kennis heeft. De huisarts kan je dan dooverwijzen naar een geestelijke gezondheidsprofessional.
  • Wanneer je zelf voelt dat jouw huisarts niet over voldoende kennis beschikt, kan jij op jouw beurt vragen om doorverwezen te worden naar een geestelijke gezondheidsprofessional, zoals een klinisch psycholoog of een psychiater.
  • Werd bij jou reeds een depressieve stoornis vastgesteld, dan kan het zijn dat je wordt doorverwezen naar een psychotherapeut.
  • Indien jouw huisarts niet zeker weet of bepaalde medicatie moet voorgeschreven worden, kan hij/zij jou doorverwijzen naar een psychiater.
  • Als je te kampen hebt met een zware depressie, en het gevaar bestaat dat je jezelf of jouw omgeving schade toebrengt, kan je opgenomen worden in een psychiatrisch centrum (intramurale zorg).


Als je het zelf niet ziet zitten om naar de huisarts te gaan, kan ook een familielid met jouw huisarts overleggen wat de beste behandeling voor jou is.