Een persoon die “op de rand van de afgrond staat” benaderen

Als je in contact komt met iemand die op het punt staat een poging te ondernemen, is het belangrijk voorzichtig met deze situatie om te gaan. Spreek onderling met collega’s af wie van hen met de persoon zal praten en vanaf welke plaats hij/zij dit zal doen. Houd kijklustige mensen op afstand, want zij kunnen de situatie erger maken. Controleer of iemand in de menigte de suïcidale persoon kent, zijn/haar naam of wat er precies aan de hand is. Laat de persoon niet schrikken en vraag zijn toestemming om dichterbij te komen: kom zo dicht als mogelijk maar blijf zo ver als nodig. Stel jezelf voor en probeer een vertrouwensband met de persoon op te bouwen. Probeer de persoon in kwestie niet te overweldigen of een gevoel van machteloosheid te bezorgen, maar stel je empathisch op. Probeer erachter te komen hoe je kunt helpen; vraag of hij/zij met iemand wil praten – zijn/haar therapeut, huisarts, een familielid, ...

Probeer de conversatie gaande te houden en praat vooral over de ervaringen van de persoon (bv. met betrekking tot hallucinaties, beschuldigingen, enz.). Gebruik geen trucjes of “omgekeerde psychologie”.

Geef deze persoon de kans om uit deze benarde situatie te komen zonder gezichtsverlies te lijden. Blijf wel steeds denken aan je eigen veiligheid. Soms kan je een persoon, ondanks alle inspanningen, niet redden. Dat kan emotioneel heel zwaar zijn. Het is belangrijk dat je dan hulp zoekt om de traumatische ervaring die je meemaakte te verwerken.