Depressie en rouw

Als je beroepsmatig mensen begeleidt, is het heel waarschijnlijk dat je te maken krijgt met rouw. Iemand belangrijk verliezen kan leiden tot een intense emotionele reactie die vergelijkbaar is met een depressie.

Het is echter belangrijk om het onderscheid te maken tussen depressie enerzijds en onrust of normaal lijden zoals bij rouw anderzijds. Volgende aandachtspunten kunnen helpen bij het beoordelen van de situatie.