Какво представлява ifightdepression.com?

ifightdepression.com цели да насърчи и повиши информираността по отношение на депресията и суицидното поведение, като предлага цялостна информация за депресията и нейните последици. Ще Ви информираме относно признаците, симптомите и причините за депресия, за да се научите как да разпознавате депресията. Ще Ви дадем информация за полезни стратегии за утвърждаване на позитивното психично здраве, в това число и ресурси за самопомощ, както и информация как и къде да получите помощ при депресия, и как да подкрепите член на семейството, приятел или друг човек, който има нужда от помощ.

Друга наша цел е да осигурим информация, специализирани ресурси и препоръки на специалистите с обществени професии и на здравните специалисти, които се сблъскват директно или действат като застъпници при разпознаването и реагирането на депресията, за да разпространяват основани на добри практики препоръки сред страдащите от депресия и да улесняват достъпа им до здравни грижи.

Освен това се стремим към подобряване на грижите на хората, страдащи от лека или умерена депресия, чрез предоставянето на насочвана от специалист онлайн програма за самопомощ при депресия (програма „iFightDepression“ (Аз се боря с депресията): кликнете върху линка „Ресурси за самопомощ“ по-долу, за да разберете повече за програма „Аз се боря с депресията“).

По тези начини се надяваме да допринесем за предотвратяването на депресията и самоубийствата и стигмата, свързана с тях.

Уебсайтът iFightDepression.com и програмата за самопомощ iFightDepression са марки и инициативи на консорциум Европейски алианс срещу депресията (European Alliance Against Depression - EAAD). Тези ресурси бяха разработени и приложени от консорциум „Превенция на депресиите и повишаване на информираността чрез създаване на мрежи от професионалисти в ЕС“ (Preventing Depression and Improving Awareness through Networking in the EU - PREDI - NU) и подкрепени и финансирани от Европейската комисия в рамките на програма „Здраве“, Изпълнителна агенция за потребителите, здравето и храните (Consumer,  Health  and FoodExecutive Agency - CHAFEA, преди Европейска агенция за здравето и потребителите /European Agency for Health and Consumers - EAHC/).

Ресурси за самопомощ

Какво представлява EEAD?

Европейският алианс срещу депресията (European Alliance Against Depression - EAAD) е международна мрежа от експерти, отдадени на пациентите, страдащи от депресия, и на превенцията на суицидното поведение. Основната цел на мрежата е да съдейства за общественото здраве и образование, като освен това съдейства за грижата за пациенти, страдащи от депресия, и за превенцията на самоубийствата чрез въвеждане на многостепенни базирани в общността програми за интервенция.

Тези дейности са от голямо значение, тъй като според оценките в Европа 18.4 милиона европейски граждани страдат от депресия. Депресията може да понижи качеството на живот повече отколкото други заболявания, и може да доведе до самоубийство. Ето защо е важно да се стимулира по-широкото прилагане на ефективни програми за превенция на самоубийствата на национално и международно ниво.

За повече информация относно регионалното прилагане на многостепенния базиран в общността подход за превенция на самоубийствата, моля посетете уеб страницата на EAAD.