Как се диагностицира депресия?

Диагнозата е медицинско наименование, което разяснява хода на заболяването и насоките за лечение.

По света за поставянето на диагнози се използват различни системи за класификация на болестите. В Европа най-често се използва Международната класификация на болестите (МКБ) на Световната здравна организация, 10-та ревизия.

Според тази класификация, диагнозата "депресивно разстройство" или "депресивен епизод" се поставя, когато определен брой типични симптоми са налице в продължение на период от най-малко 2 седмици:

Най-малко два от основните и два от допълнителните симптоми от изображението по-долу:

В зависимост от броя и интензивността на симптомите се разграничават лека, умерена и тежка депресия.

В случай че възникнат мисли за самоубийство, силно препоръчително е пациентите и/или роднините им да обсъдят това незабавно със своя лекар или да осигурят професионална помощ. Важно е да знаете, че това е симптом на болестта, а не съзнателно желание, и че човек вероятно няма да продължи да се чувства по този начин, ако получи необходимата подкрепа.