Какво е „юношество“?

Юношеството е време на съзряване: това е преходен период от физическото и психическото развитие на човека между детството и зрелостта, като в рамките на културата целта му е подготовка за поемане ролите на възрастен човек. Класически този етап се определя като  възрастта между 12 до 22-25 години.


В биологичен план, юношеството се отличава с началото на пубертета и прекратяването на физическото развитие, включващо промени в половите органи и характеристики като височина, тегло и мускулна маса. То е също така и време на големи промени в развитието и съзряването на мозъка.


В познавателен план, юношеството се характеризира с подобряване на абстрактното мислене, на знанието и логическите разсъждения.

В социален план, юношеството е период на подготовка за съответни на културата социални роли на възрастни, например да работиш или да бъдеш романтичен партньор. Това е толкова драматично "променяща" фаза, че бива характеризирана с фрази като "криза на идентичността", "нормално е да е анормално", "нормативна психоза", и т.н.

Защо се държа по-различно в сравнение с когато бях дете? 

Твоето тяло и твоят мозък се променят драстично.


Появяват се нови поведения и твоите родители и други членове на семейството могат да бъдат разочаровани и раздразнени от тях. Трябва да отбележим, че вниманието ти ще се премества и ще ти бъде по-трудно да се концентрираш; ще ти се струва по-трудно да се мотивираш от задачите, които се изисква да изпълняваш; и ще се ангажираш в по-високо рискови дейности с възможни негативни последствия.


Всичко това са нормални адаптивни поведения и резултат от протичащите промени в мозъка.

Какво се случва с мозъка ми?

Мозъкът е едновременно хардуер (орган) и софтуер (функции).
Мозъкът на тийнейджъра е различен от мозъка на възрастния: той все още се развива и ще продължи да се развива до пълното си съзряване на възраст от 22-24 г. Най-големите промени в обема на мозъчните зони, отговорни за самоконтрола, преценката, емоциите и организирането, се развиват между пубертета и зрелостта. Ето защо, вземането на лоши решения, безразсъдството и емоционалните изблици, характеризиращи тийнейджъркското поведение, са обясними.


През тийнейджърските години се наблюдава втори период на бързо развитие на мозъка (първият период е през първите 18 месеца от живота), когато връзките между невроните в мозъка, които не се използват, изчезват, а тези, които се използват, стават по-силни. Процесът се нарича "подрязване на синапсите" и прави мозъка по-ефективен.


Така че, развитието на мозъка в юношеството може да бъде съзнателно контролирано от самите юноши: тези, които се учат и се упражняват да организират мислите си, да разбират абстрактни понятия и да контролират своите импулси, полагат невронните основи за останалата част от живота си.


Ето защо, съзнателното вземане на решения и здравословния начин на живот в юношеска възраст ще се отрази на останалата част от твоя живот, както и "лошите навици". Ето един пример: научните изследвания показват, че юношите са по-уязвими от възрастните към ефектите на алкохола върху ученето и паметта, и тези, които многократно използват алкохол, могат да страдат от дългосрочни ефекти, със застрашаване на мозъчните функции с дългосрочни негативни ефекти върху изграждането на мозъка им.