Питане за суицидни мисли и поведение

Високият  суициден риск се определя  от присъствието на настойчиви мисли за самоубийство, преживяване за тежка безнадеждност или вина, социално отдръпване , превъзбуденост, декларации за самоубийство и конкретни планове. Ако смятате,  че някой е в непосредствен риск  от самоубийство, не се страхувайте да попитате този човек директно за това, от което се опасявате (напр. „Изглеждаш ми доста потиснат/а и отчаян/а . Мислил/а ли си да посегнеш на живота си или да се самонараниш?”).

Не е вярно, че задаването на подобни въпроси ще отключи суицидно поведение, ако мислите за самоубийство вече не са налице  Всъщност Вашият директен подход може да доведе до голямо облекчение за някой, който обмисля самоубийство. Ако човекът признае, че има мисли за самоубийство, опитайте се да установите колко силни са те и дали той е направил конкретни планове или дали има история на суицидно поведение.

Изслушайте с  разбиране отговорите и помислете дали има някой друг, когото да привлечете в ситуацията, например член на семейството или здравен специалист. Важно е да се отбележи, че острата суицидна криза обикновено е временна и е от жизненоважно значение да се предотврати нараняване по време на острата фаза. Трябва да се опитвате да въвличате склонния към самоубийство в процес на вземане на решение винаги, когато е възможно. Не го съдете и не показвайте, че сте шокиран/а, слушайте с разбиране и насърчавайте човека да търси помощ или Вие потърсете такава.

Ако този човек отговаря на критериите за принудителна хоспитализация се уверете, че е бил приет за лечение.  Дори да не отговаря напълно на критериите за принудителна хоспитализация, все пак трябва да се опитате да улесните достъпа му до подходящите психичноздравни услуги. Не оставяйте сам човек, който е склонен към самоубийство: уверете се, че членове на семейството или други близки хора са на разположение и поемат отговорност за безопасността му .