Колко струва лечението?

В България за всяко посещение при личния лекар или лекар-специалист здравноосигурените лица заплащат потребителска такса в размер на 2.90 лв. Пенсионерите заплащат потребителска такса от 1.00 лв. (разликата се поема от Националната здравноосигурителна каса). За всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно, здравноосигурените лица заплащат 5.40 лв. на болничното заведение. От потребителска такса са освободени децата до 18 години, неработещи членове на семейството, бременни и родилки до 45 дни след раждането, социално слаби, ветерани от войните и военноинвалиди, онкоболни, медицински специалисти, здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, задържани под стража и лишени от свобода, и други.

Консултация със специалист-психиатър здравноосигурените лица могат да получат след насочване от личния си лекар (с направление за специалист). Заплаща се дължимата потребителска такса, описана по-горе.

Консултация с клиничен психолог или психотерапевт засега в България не се предоставя по договор с Националната здравноосигурителна каса. Цените на частен прием могат да варират от 25 лв. до 60 лв. или повече за една терапевтична сесия (45-60 мин.). Броят на терапевтичните сесии може да бъде различен в зависимост от терапевтичния подход, в който работи психотерапевтът, и в зависимост от тежестта на проблема на пациента.