Какво води до депресия?

Негативно събитие, като например загубата налюбим човек, загуба на работа или боледуване от тежка соматична болест, или продължително излагане на тежък стрес, понякога могат да отключат депресивен епизод Понякога обаче депресията възниква спонтанно, без видима причина.

Други фактори, които влияят  и допринасят за възникването и поддържането на депресията, включват генетични фактори, промени в хормоналните нива, определени медицински състояния, стрес, скърбене или трудни житейски обстоятелства. Всеки един от тези фактори в комбинация може да доведе до промени във физиологията на мозъка и до трудности при адаптирането към външни и вътрешни събития, водейки до признаците и симптомите на депресията.

Малко вероятно е изолирани фактори да причинят депресия. Лесно можем да си представим низходяща спирала от събития, водещи до депресия: представете си, че бракът Ви се разпада -  вероятно ще се чувствате потиснат/а и ще избягвате да се срещате с роднини и приятели, може да започнете да злоупотребявате с алкохол. Тази поредица от взаимосвързани събития може да Ви накара да се почувствате по-зле и да отежни потъването в депресия.

Нека вземем друг пример. От това, което е известно в науката  днес, депресията има генетичен компонент, но до сега не е било възможно да се идентифицира специфичен самостоятелен ген, който да предизвиква началото на депресивен епизод. Много изследвания (включително изследвания на населението, изследвания на близнаци и осиновявания) са показали, че вероятността от развиване на депресия се утроява при хора с депресивни родители или сиблинги, в сравнение с хора, които нямат засегнати от депресия роднини в семейството. С други думи, роднини от семейства, в които има депресия, често са склонни да развият това разстройство. За самото развиване на разстройството обаче е необходимо да има и допълнителни фактори.

Следователно, депресията е биопсихосоциална по природа и нейното развитие варира при всеки индивид.

Това означава, че за да обясним развиването на депресия, трябва да вземем под внимание взаимодействието между биологичните и психологичните фактори. Двата аспекта са като двете страни на една монета и това взаимодействие на психосоциалните и невробиологичните фактори е не само важно при развиването на депресията, но и при всички други психични разстройства. Тези фактори могат да взаимодействат на ниво податливост или устойчивост, отключващо събитие и продължителност или изход.