Подходящо отразяване

Медийните репортажи не са основната причина за самоубийството, но те могат да служат като решаващ отключващ фактор по време на критичната фаза на заболяването.

Определени характеристики на репортажа биха направили подражанието по-вероятно:

 • Повтарящо се подробно отразяване на самоубийството
 • Голямо емоционално съдържание
 • Самоубийство на известна личност
 • Репортажи в печатните медии

 

Това не означава, че самоубийството не трябва да се обсъжда в медиите, но трябва да знаем, че рискът човек да се идентифицира със самоубийство се увеличава, когато:

 • Се обръща внимание на самоубийството на първа страница, в заглавията и в снимки
 • Думи като „самоубийство“ се появяват в заглавието
 • Методът на самоубийство е описан подробно
 • Описва се или дори се възхвалява леснодостъпна сцена
 • Социалната среда, идентичността и мотивите са описани трогателно
 • Самоубийството е представено положително, или романтично, или се прославя
 • Самоубийството е представено като напълно непонятно или неизбежно

 

Рискът се понижава, когато:

 • Се предлагат алтернативни решения на проблеми и кризи
 • Самоубийство се описва като заболяване, което може успешно да се лекува
 • Общата информация (контекстът) е включена в клиничната картина
 • Е потърсено експертно мнение
 • Са посочени телефони и контакти за помощ
 • Се съобщава за работата, извършена от професионалистите