Как функционира мозъкът?

Има шест основни мозъчни области или сложни мозъчни функции, определяни като психични функции:

  1. мислене или познание
  2. възприятие или усещане
  3. регулация на емоциите или чувствата
  4. сигнализиране или отговаряне и реагиране на заобикалящата среда
  5. физическо или телесно регулиране
  6. поведение или социална регулация

Когато мозъзкът не работи адекватно, една или повече от тези функции бива засегната и това става видимо посредством специфични признаци и симптоми. В основата на депресията е засегнатата емоционална регулация, но и всички останали функции показват затруднения чрез различни симптоми.

Всички емоции, смени на настроенията, мисли, възприятия и поведение са свързани с активността на нервните клетки в мозъка ни. Мозъкът се състои от повече от 1 милиард нервни клетки (неврони), организирани в сложни невронни мрежи. Информацията се предава подобно на електричество от края на всеки неврон към следващия неврон (синапси). Невроните не се намират непосредствено един до друг. Има празно пространство между два неврона (синаптична цепнатина), като те се свързват с помощта на съобщителни единици или “невротрансмитери”.

Ако електрически импулс достигне края на нервната клетка, ще предизвика освобождаване на невротрансмитери в синаптичната цепнатина. Невротрансмитерите, които ще бъдат уловени от съседния неврон, ще накарат този неврон да предаде електрически тази информация. Освен това, регулярно се установяват нови връзки между невроните, а съществуващите се поддържат с помощта на хормоните, произвеждани от мозъка (мозъчен невротрофичен фактор).

Здравият мозък има задоволителни нива на мозъчен невротрофичен фактор и постоянно произвежда нови невронни връзки/нови синапси. Все едно пътищата, по които минава информацията, постоянно се строят и поддържат. По тези пътища електрическите импулси ще се превърнат в различни емоции, мисли и поведение.

Диагнозата психично разстройство би била подходяща в случай, че мозъкът функционира подопределено ниво на адекватност и има налични признаци и симптоми, които водят до значително функционално увреждане в обичайния начин на живот на личността, отношенията с околните, семейството, приятелите, в училище или на работа.

Психичните разстройства като депресията се съгласуват посредством международни класификации на болестите като северноамериканския Диагностичен и статистически наръчник (ДСМ) или разпространета в цял свят Международна класификация на болестите (МКБ). На основата на тези класификации лекари и други здравни специалисти споделят широко съгласие в дефиницията и оценката на депресията, както и на други психични разстройства.

Както и при други психични разстройства, депресията се дължи на  сложно взаимодействие  между генетични фактори и фактори на средата. Не можем да кажем, че психичните разстройства са причинени само от гените, или само от начина на отглеждане и културната среда; обикновено това е комбинация от тези фактори.