Какво може да направи духовенството?

В зависимост от положението на конкретния човек, ако установите, че той може би страда от депресия, можете да го посъветвате да се свърже със своя общопрактикуващ лекар. Лицето може да предпочетеда отиде директно при лекар-специалист, например психиатър. От Вашата позиция, Вие можете да насърчите хората да потърсят оценка на състоянието им, за да им се осигури подходящо лечение.


Като представител на духовенството, разбира се, не е нито Ваша задача, нито Ваша отговорност да предоставяте лечение. Въпреки това, Вие можете да имате решаваща роля да проучите дали човекът се нуждае и би имал полза от професионална помощ. Подкрепата, която изразявате, е от изключително значение: да можеш да се довериш на надежден човек е безценно.

Лечение на депресията

Да бъдеш в състояние да информираш хората за основните неща по отношение на лечението може да бъде полезно.

Най-важните стълбове в лечението на депресията са антидепресантите и психотерапията. Има и други варианти за специфични видове депресия (например светлинна терапия за сезонно депресивно разстройство) или при случаи, които са резистентни на обичайното лечение (например електроконвулсивна терапия), както и допълнителни опции от различни области (спортни, творчески дейности, хранителен режим и т.н.).

Често най-доброто решение е комбинация от няколко възможности за терапия.

Насочване към медицински грижи

Ако смятате, че сте разпознал депресивно разстройство, като представител на духовенството Вие сте в позицията да насочите съответния човек към медицински грижи, където може да осъществи оценка на състоянието му и евентуално лечение .

Поради това може да бъде полезно да знаете звената за първични здравни грижи, както и такива за психично-здравни грижи в близост до Вашата църква. В този случай ще бъдете в състояние да информирате човекът и/или семейството директно къде да отидат за подходяща помощ.