Риск от самоубийство

Депресията и самоубийството са тясно свързани, като 10-15% от пациентите с тежка и рекурентна депресия в последствие умират от самоубийство. Между 40 и 70% от пациентите с депресия имат мисли за самоубийство, а повече от 90% от хората, които умират от самоубийство, са страдали от психично разстройство, най-често депресия. Индикаторите за висок риск от самоубийство включват директни и индиректни заявления за самоубийство.

Суицидните мисли и действия може да Ви се сторят неудобни теми за разговор. Ако смятате, че е полезно, и пациентът изглежда готов да разкрие мислите си, опитайте да създадете поверителна атмосфера, като например го заведете в по-отдалечен край на аптеката, където другите клиенти няма да могат да ви чуят.  Ако обаче имате чувството, че човекът сериозно обмисля да нарани себе си, най-добре е да го насочите за спешна медицинска оценка, и, ако е необходимо, можете да се обадите на тел. 150 или тел. 112.

 

Използване на медикаменти при самоубийство и опит за самоубийство

Предозирането с фармакологични медикаменти е често срещан и обичаен метод, използван при самоубийствата, както за да причини смърт, така и за да улесни човека в прилагането на по-смъртоносни средства като скачане от високо, удавяне или обесване.

Отравянето с медикаменти при опитите за самоубийство е на първо място както при мъжете, така и при жените. Съществен фактор е достъпът до медикаменти в първичната здравна помощ или без рецепта. Най-често използвани са хипнотиците и транквилантите, но важна роля играят и аналгетиците.  В някои държави размера на опаковките е ограничен, за да се избегне наличието на опаковки, съдържащи потенциално увреждаща или смъртоносна доза. Като фармацевт Вие бихте могли да помогнете за избягването на злоупотребата с медикаменти, като бъдете внимателен/а и разговаряте с пациента, ако поиска голямо количество медикаменти. Необходимо е повишено внимание ако на пациента са предписани лекарства, които имат висока леталност при ниски дози (напр. трициклици, литий).