Общи принципи за управление на депресия

  • Пациентът трябва да бъде информиран за медицинския модел на депресията (напр. депресията е сериозно заболяване, то е сравнимо с други разстройства в медицината, депресията е лечима);
  • Близките трябва да бъдат въвлечени (ако имате разрешението на пациента);
  • Обсъждане на начина на живот на пациента: ежедневие, наличие на социална подкрепа, злоупотреба с вещества;
  • Издавайте болничен лист само ако е неизбежно, напр. при тежка депресия. Загубата на структурата на трудовия живот може да има негативно въздействие върху депресивните симптоми при много пациенти;
  • Назначете контролен преглед след две седмици или по-скоро, ако очаквате странични ефекти от антидепресантите.