Какво може да направи фармацевтът?

Фармацевтът може да улесни достъпа до грижи за пациента в зависимост от неговото положение. Ако пациентът се обръща към Вас преди да е получил клинична диагноза, можете да проучите настоящото му състояние и да придобиете впечатление за неговите депресивни симптоми. Ако е необходимо, можете да препоръчате на пациента да отиде на преглед при общопрактикуващ лекар или психиатър за клинична оценка.

Като фармацевт, Вие не сте пряко ангажиран/а в лечението на депресията, но можете да отделите известно време да поговорите с пациента и да бъдете подготвен/а да отговорите на въпросите, които той може да има. Това вероятно ще окуражи пациента да потърси или продължи лечението, от което се нуждае.

Най-важното е, че хората ще търсят Вашите съвети относно фармакотерапията. Често хората имат неверни представи за медикаментите. Те може да се страхуват от страничните ефекти на антидепресантите, да вярват, че антидепресантите ще променят личността им, или да се тревожат, че могат да станат зависими от тях. Всичко това са митове, които Вие като фармацевт можете да разсеете. От друга страна, хората могат много често да мислят, че бензодиазепините имат по-малко вторични ефекти и по-нисък риск от злоупотреба, отколкото те всъщност имат.  Можете да помогнете като повишите информираността относно вторичните ефекти и рисковете, свързани с бензодиазепините.