Какво трябва да знае духовенството?

Духовенството има важна роля в обществото и е в уникалната позиция да предложи утеха и насока на тези, които изпитват трудности в живота си.
Бремето на депресията е голямо: тя засяга приблизително една от всеки четири жени и един на всеки осем мъже в рамките на техния живот. Човек може да преживее депресия като отговор на скорошна загуба, травма или загуба на близък, или пък да има дълготрайна уязвимост, произтичаща от ранните преживявания или от биологични рискови фактори. Този раздел предоставя повече информация за връзката между вярата и депресията, признаците и симптомите на депресия, и за това, което Вие като представител на духовенството можете да направите, за да помогнете на някой, който има депресия и самоубийствено поведение.

Депресията несамо неразположение

Депресията е нещо повече от временно неразположение или тъга поради конкретна причина. Тя е медицинско заболяване, което се нуждае от професионална помощ и може да бъде лекувано. Понякога не е лесно да се отличат чувствата на тъга, които всеки изпитва от време на време, от депресивното разстройство. Най-важните отличителни черти са личното страдание и отрицателното въздействие в социалния, междуличностния и професионалния живот, продължаващи повече от 2 седмици. Лекарите и психолозите се позовават на списък от симптоми, за да оценят дали пациентът отговаря на диагностичните критерии.

Депресия и религия

Депресията е заболяване, което може да засегне всеки, включително и вярващите хора. Рискът за самоубийство изглежда е по-нисък при лица, които са активно ангажирани в религиозни дейности, в сравнение с тези, които не са. Въпреки това, възможни заключения за причината и ефектите са спекулативни.
Пациентите с депресия, които са ангажирани в религиозни групи съобщават, че не получават утеха от вярата си в същата степен, че не се чувстват свързани с вярата си по начина, по който са се чувствали свързани преди, и че са спрели да получават енергия чрез своята духовност. Във връзка с това би могъл да възникне въпросът дали тяхната депресия е била причинена от откъсване от религиозната вяра.

Клиничните изследвания обаче установяват, че обикновено се случва обратното. Загубата на интерес, радост и близостта с другите са някои от основните симптоми на депресията. Тя засяга всички области на живота еднакво, така че пациентите, страдащи от депресия, често губят достъп до своята вяра.
Във всеки случай, помощта на свещеник или член на църквата през целия период на лечение на депресията може да бъде полезна и благоприятна в подпомагане процеса на възстановяване.