Речник

А

Антидепресанти

 

Анитдепресантът е медикамент, използван за лечение на депресията. Селективните инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRIs) са широко разпространен вид антидепресанти и обикновено са първият избор на общопрактикуващите лекари. Те включват лекарства като циталопрам, есциталопрам, пароксетин, флуоксетин и сертралин. Трицикличните антидепресанти (TCA) са друг вид антидепресанти и включват амитриптилин, кломипрамин, дибензепин и доксепин.

 

Анксиолитици

 

Анксиолитиците са медикаменти, които облекчават тревожността. Повечето от тях са от клас, наречен бензодиазепини. Това са медикаменти, препоръчвани само за краткосрочна употреба, тъй като след 4 до 6 седмици непрекъсната ежедневна употреба водят до пристрастяване. При по-възрастните хора често се наблюдават негативни ефекти върху поведението.

 

Б

Биполярно разстройство

 

Биполярното разстройство е психично разстройство, което се характеризира със смени на настроението между депресия и мания или хипомания. Това състояние преди се е наричало манийна депресия (вижте раздела ни Подтипове на депресията).

 

Г

Голяма депресия (клинична, униполярна депресия)

 

Това е най-типичният вид депресия, продължаващ най-малко две седмици и оказващ влияние върху ежедневието. Причинява симптоми като тъга, загуба на удоволствие, ниски нива на енергия, умора и чувство на безнадеждност.

 

Д

Дистимия

 

Дистимията е вид хронична депресия, която е по-малко тежка от голямата депресия. Тя също може да продължи с години. Дистимията може и да не инвалидизира човек, но му пречи да функционира нормално или да се чувства добе (вижте нашия раздел за типовете депресия ->  дистимия). Поради хроничния характер на дистмията, пациентите могат да бъдат склонни към изявления като „Винаги съм си бил/а така” или „Просто съм си такъв/такава”.

 

Е

Електроконвулсивна терапия (ЕКТ)

ЕКТ е лечение, използващо електрически ток, което може да бъде ефективно при тежки случаи на депресия. То е безопасно, не е болезнено и може да бъде ефективно при депресия, която не се повлиява от лекарства или психотерапия.

М

Мания

Манията е фаза на биполярното разстройство и включва необичайно приповдигнато настроение, характеризирано от чувства на еуфория, липса на задръжки, препускащи мисли, тежко безсъние, речев напор, поемане на рискове, повишено либидо и раздразнителност. В извънредни случаи, манията може да предизвика халюцинации и други психотични симптоми. Тя може да бъде дотолкова крайно състояние, че да повлияе живота на засегнатия до степен, в която той да се нуждае от спешно приемане в болница. По-леката, не толкова инвалидизираща форма на манията се нарича хипомания.

Н

Невротрансмитер

 

Невротрансмитерът е химическо вещество в мозъка, като серотонин или норепинефрин, което предава съобщения между мозъчните клетки. Медикаментите, лекуващи депресия, често променят нивата на тези химични вещества.

 

П

Паническа атака

 

Паническата атака е внезапно чувство на силен страх или тревожност, придружено от физически симптоми (като световъртеж, гадене, сърцебиене, болка в гърдите), което не е предизвикано от реална опасност. Паническите атаки са често срещани при много тревожни разстройства и могат да се появят и при депресия.  

Постнатална (следродилна) депресия

 

Постродилната депресия е форма на депресия, засягаща жени, които са родили в последната една година. Много жени, които за пръв път стават майки, преживяват кратък епизод на леко потиснато настроение от 2 до 5 дни след раждането, познато като „родилна тъга”. Някои от тях обаче ще развият постродилна депресия, много по-сериозно състояние (депресивен епизод), което изисква активно лечение и емоционална подкрепа за майката.

Психиатър

 

Психиатърът е лекар, който е специализиран в диагностицирането и лечението на психични разстройства. Тъй като психиатрите са лекари, те могат да предписват лекарства като антидепресанти, но някои от тях използват и психотерапия.

Психолог

 

Психолозите са професионалисти, които могат да работят в много различни области, като научни изследвания, преподаване, администрация или психотерапия. Клиничните психолози са психолози, които се специализират в терапията. Клиничните психолози имат допълнително обучение и специализация в лечението на психични или емоционални разстройства, като депресията и тревожните разстройства, обикновено посредством психотерапия.

Психотерапия

 

Психотерапията е начин за лечение на психични или емоционални разстройства (като депресията) чрез говоренето с  психотерапевт. Тя може да бъде наречена и „лечение чрез говорене” или „лечение с разговор“.

 

Р

Разстройство в адаптацията

 

Разстройството в адаптацията възниква, когато човек преживява депресия и/или тревожност, които очевидно са в отговор на установим скорошен стресор или стресори, като например промяна в семейното положение, в заетостта, траур, и др.

С

 

Стабилизатори на настроението

 

Стабилизаторите на настроението са клас лекарства, използвани за лечение на някои видове депресия като разстройствата от биполярния спектър. Те включват литий и някои лекарства, първоначално използвани за лечение на епилептични пристъпи, наречени антиконвулсанти или антиепилептици.

Т

 

Тревожно разстройство

 

Тревожното разстройство е психично разстройство, което се характеризира с толкова тежка тревожност, че пречи на ежедневния живот. Някои хора с депресия имат едновременно и тревожни разстройства, но на практика всички депресивни пациенти показват поне някои симптоми на тревожност. Симптомите на тревожност включват например прекомерно безпокойство, нервност, сърцебиене и гадене.

У

Униполярна (еднополярна) депресия

Униполярна депресия е друго название на голямото депресивно разстройство. Терминът униполярна депресия се използва, за да се разграничи разстройството от депресията или депресивните епизоди, които се срещат също и в рамките на биполярното разстройство.

Х

Хипомания

Хипоманията е по-лека форма на мания. Симптомите обикновено включват приповдигнато настроение, повишена активност, намалена нужда от сън, грандомания и препускащи мисли.