Получаване на най-доброто лечение

Ако във Вашето семейството има някой, който може би страда от депресия, можете да направите теста на този уебсайт. Ако тестът е положителен, препоръчваме Ви да научите повече за лечението на депресията в раздел „Лечение на депресията“ на страница “За всички“.

Ако тестът показва, че е необходима професионална помощ, на първо място трябва да убедите засегнатият да се свърже с личен лекар за една по-задълбочена оценка.

Личният лекар или ще потвърди или ще отхвърли диагнозата.

Ако личният лекар е предписал лекарства, уверете се, че неговите инструкции са ясни и позволяват на пациента и неговите близки да ги изпълняват адекватно. Това е много важно, за да се постигнат възможно най-добри резултати при лечението.

Вашият личен лекар може да заяви, че не се чувства комфортно при диагностицирането или лечението на Ваш близък/приятел при психично-здравни проблеми, тъй като това е извън неговата/нейната сфера на компетентност, и да Ви насочи към специалист в областта на психичното здраве

Ако Вашият близък/приятел вече има поставена диагноза за депресия и взема лекарства, предписани от лекар, то лекарят може да насочи пациента към психотерапевт или клиничен психолог, за да има достъп до психотерапия.

Ако Вашият личен лекар не е сигурен дали трябва да бъдат предписани медикаменти, той / тя може да насочи Вашият близък/приятел към психиатър.

Особено в ситуации, в които Вашият близък/приятел се чувства толкова зле, че не е в състояние да посети лекар, член на семейството може да се консултира с него, за да обсъдят най-добрия вариант на лечение.

Лечение на депресията