Какво трябва да знае личният лекар?

Симптоми на депресията

Диагностицирането на депресията е клинично, базирано на оценка на състоянието, и достатъчно ясно. Даден пациент отговаря на критериите на МКБ за депресивен епизод, когато в продължение на поне две седмици преживява поне два от трите основни симптома (продължително потиснато настроение; понижаване на интересите и способността за изпитване на удоволствие; намаляване на енергията или умора след минимални усилия) и поне два от седемте вторични симптома (понижени  концентрация  и внимание; чувство на вина и безполезност; намалени самочувствие и самоувереност; вариации в апетита и теглото; нарушения на съня; песимизъм и умствено предъвкване; мисли и действия за самоубийство).

Диагнозата е синдромна и се основава на три характеристики: симптомите трябва да бъдат разпознати и продължителността трябва да бъде категорично повече от две седмици, и социалното, междуличностното и професионалното функциониране трябва да бъдат негативно повлияни.

МКБ-10 покрива депресията в следните кодове: F31, биполярно афективно разстройство; F32, депресивен епизод; F33, рекурентно депресивно разстройство; F34.1, дистимия; и F06.3, органични разстройства на настроението.