Какво представлява депресията?

Депресията е истинска болест

 • Депресията е сериозно състояние
 • Депресията не е стрес или просто неразположение
 • Депресията не е просто психологично смущение
 • Депресията е психично разстройство
 • Депресията е системно заболяване
 • Депресията е често срещано разстройство
 • Депресията може да засегне всеки
 • Депресията може да бъде повтарящо се или хронично разстройство

Аз мога ли да бъда засегнат от депресията?

 

Всъщност, да, депресията може да засегне младите хора. В действителност, голям брой от първите епизоди на депресия се появяват по време на юношеството, както и повечето психични разстройства.

Разстройства с начало обикновено през детството

 • Генерализирано разстройство на развитието / аутизъм
 • Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност
 • Тревожно разстройство
 • Обсесивно-компулсивно разстройство

 

Разстройства с начало обикновено през юношеството

 • Злоупотреба с вещества
 • Анорексия нервоза
 • Депресия
 • Биполярно разстройство
 • Шизофрения
 • Булимия нервоза

Психичните разстройства при юношите

Със своята честота, тежест и риск за самоубийствени актове, депресията е най-значимото психично разстройство, което може да възникне в юношеството - въпреки че тревожните разстройства са по-често срещани. Сред психичните проблеми в юношеството най-голямо бреме представляват невро-психиатричните състояния.

Ако помислиш за твоята класна стая, с около 30 от твоите връстници, средно двама от тях ще имат депресия, три от тях ще имат някакъв вид тревожно разстройство и един от тях ще има разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност. Други видове психични разстройства са редки.

Разпространение на психичните разстройства сред младите хора

Разпространение сред общата популация

 • Депресия (6%)
 • Психоза (1%)
 • Тревожни разстройства (10%)
 • Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (4%)
 • Анорексия нервоза (0,2%)
 • Общо (15-20%)

 

Приравняване към "средния" клас

 

(приблизително 30 ученика)

 

 • Депресия (2)
 • Психоза (рядко)
 • Тревожни разстройства (3)
 • Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (1)
 • Анорексия нервоза (рядко)
 • Общо (4-5)

Защо някои юноши развиват депресия?

Редица причини, свързани с юношеството, могат да направят младите хора по-предразположени към развиването на депресивно разстройство:

 • юношеството е процес на преход между детството и зрелостта;
 • юношеството е етап от развитието на човека, където съзряването на мозъка и социалните предизвикателства се увеличават прогресивно;
 • юношеството е етап от психосоциалното развитие, където изграждането на идентичност, търсенето на автономия и преживяването на нови неща могат да доведат до нови рискове и загуби.

Родители, учители и връстници често не разпознават, че един юноша страда от депресия.
В повечето случаи промените не се оценяват като възможни индикации за психични разстройства и депресия, а се възприемат просто като признаци на юношеския период.