Какво може да направи личният лекар?

Депресията често остава недостатъчно диагностицирана и недостатъчно лекувана в първичната здравна помощ. Хората, които преживяват депресивни симптоми, може да не са склонни да търсят помощ. Когато стигнат до първичната здравна помощ, техният здравен специалист може да пропусне депресията поради неправилно тълкуване на соматични симптоми  (до две трети от съобщаваните симптоми са соматични), поради съпътстваща злоупотреба с вещества, поради неохота да се съобщават афективни симптоми, или поради притеснение относно справянето с разстройството, което може да бъде диагностицирано. След като вече е диагностицирана, най-добрата практика е депресията да се контролира от общопрактикуващия лекар. Това обаче може да бъде възпрепятствано от ограниченото наличие на психотерапия, неподходяща или недостатъчна фармакотерапия или неспазване на лечението от пациента.

Първата стъпка е да се установи дали даден пациент преживява депресивен епизод. В зависимост от тежестта на депресивния епизод, най-добрият подход е да се започне фармакотерапия или психотерапия, за да се подобри и поддържа нормалното настроение. При тежка депресия фармакотерапията е първият избор при повечето пациенти. Често трябва да се препоръчва комбинация от фармако- и психотерапия.

По-подробна информация за скрининга на депресията, за диагностицирането и лечението й можете да намерите в следващите раздели.