Какви са подтиповете на депресията?

Макар и често срещани, има различни типове депресия, които могат да се развият по различни начини. Признаците и симптомите варират по брой, време на поява, тежест и продължителност, но като цяло много си приличат. Тъй като различните подтипове на депресията може да изискват различно лечение, Вашият лекар ще иска да определи от кой тип сте засегнати Вие. Съществуват и различия в това как отделните хора преживяват депресията и проявяват симптомите по отношение на възраст, пол и култура.

Използват се много названия, за да се опишат различните форми на депресията: невротична, реактивна или лека депресия са често срещани клинични названия. За тези типове депресия се счита, че са от психологично естество и са лечими главно чрез психотерапия. От друга страна, соматичната и психотичната дересия са свързани с химичен дисбаланс и изискват медицинско лечение. Тези термини се използват главно от професионалисти в областта на психичното здраве.

Изследванията недвусмислено показват, че депресията е афективно разстройство, или разстройство на настроението, което се появява на фази. Това означава, че периоди на нормално настроение се редуват с депресивни епизоди. Понякога, вместо депресивна фаза може да възникнат фази на еуфория (силно приповдигнато настроение), раздразнителност или тревожност, наричани мания или хипомания. Счита се, че има еднополярна депресия,  когато няма фази на мания или хипомания в клиничната история, и биполярна депресия - когато  подобни фази на мания и хипомания са се появявали в миналото.

1. Депресивен епизод

 

Най-често срещаната и типична форма на депресията е депресивният епизод. Единичен епизод възниква за период от няколко седмици до няколко години, проявявайки се в комбинация от симптоми, но  винаги продължава повече от две седмици. Единичните депресивни епизоди се описват като еднополярни. Приблизително една трета от засегнатите хора преживяват само един епизод или „фаза” в живота си. Ако обаче човек не получи подходящо лечение на депресията, съществува риск за повтарящи се депресивни епизоди в бъдеще. Епизодите на депресия винаги са в по-голяма или в по-малка степен инвалидизиращи.

2. Рекурентно депресивно разстройство

 

Когато депресивният епизод се повтаря, говорим за рекурентно депресивно разстройство или тежък депресивен епизод.  То обикновено  започва в юношеството или ранната зряла възраст. Хора с този тип повтаряща се депресия ще преживяват депресивни фази, които могат да продължат от месеци до години, включително и с фази на нормално настроение между тях. Този тип депресивно разстройство е много инвалидизиращ и е еднополярен по природа (което означава, че липсва мания или хипомания). Често то се нарича също „класическа” или „клинична” депресия. 

3. Дистимия

 

Дистимията се характеризира с по-леки и не толкова отличителни симптоми в сравнение с депресивния епизод или рекурентната депресия. Въпреки това обаче, разстройството е постоянно, със симптоми, продължаващи много по-дълго време (поне 2 години), понякога десетилетия, поради което се нарича също и „хронична депресия”. Разстройството е еднополярно и засяга нормалното функциониране, но е по-малко инвалидизиращо. Хората, страдащи от от този тип депресия, понякога се разболяват остро и изпадат в голяма (клинична) депресия. Наличието и на двете диагнози се нарича двойна депресия.

4. Биполярна депресия тип I

 

Този тип депресия възниква при биполярното разстройство, преди наричано „манийно-депресивно разстройство“, и е по-рядко  срещано  от еднополярната депресия.

При него има смяна на депресивните фази с фази на нормално настроение и т. нар. „манийни фази”. Манийните фази се характеризират с крайно приповдигнато настроение, свързано с хиперактивност, повишена двигателна дейност и намалена нужда от сън.

Манията засяга мисленето, способността за преценка и социалното поведение, причинявайки сериозни проблеми и трудности. Когато засегнатият е в манийна фаза, може да практикува безразборно и рисково сексуално поведение или да взема неразумни бизнес или финансови решения. След манийния епизод, засегнатите често развиват депресия.

Най-добрият начин да се опише тази редуваща се „емоционална криза“  е „преминаване от чувството да си на върха на света към дълбините на отчаянието”.

Симптомите при фазите на депресия при биполярното разстройство понякога трудно се различават от тези на еднополярната депресия.

 

 

5. Биполярна депресия тип II

 

По-близко до рекурентното депресивно разстройство, отколкото до биполярното разстройство, хората, засегнати от биполярна депресия от втори тип на пръв поглед преживяват само фази на понижено настроение. При този синдром засегнатият изпитва непрестанно повтарящи се депресивни епизоди, прекъсвани от т. нар. хипомания - умерено еуфорично състояние, много по-леко от манията - което засегнатият и семейството му могат да сбъркат с нормално настроение или радост.

6. Смесено тревожно-депресивно разстройство

 

Въпреки че тревожността и съпътстващите психологически и телесни симптоми са типични за депресията, както и че депресивните симптоми често се срещат при тревожните разстройства, като цяло е лесно да се диагностицира дали депресията е водещият проблем. Въпреки това, при смесеното тревожно-депресивно разстройство депресивните и тревожните симптоми съществуват едновременно в една балансирана комбинация.

7. Тежък депресивен епизод с психотични симптоми

 

Една специална форма на депресивния епозод е психотичната или налудна депресия. При психозата се наблюдава виждане или чуване на неща, които не са тук (халюцинации) и/или наличие на погрешни представи или вярвания (налудности). Засегнатите хора могат да развият погрешни убеждения, като приписват на себе си тежка вина (налудност за вина), финансов крах (налудности за бедност) или наличието на тежко нелечимо заболяване (хипохондрични налудности) въпреки всички доказателства за обратното. Хората с налудна депресия почти винаги се нуждаят от стационарно психиатрично лечение. Психотичните епизоди могат да бъдат еднополярни или биполярни по естество.

8. Атипична депресия

 

Този тип депресия се характеризира със свръхчувствителност и променливо настроение, може да включва преяждане, по-продължително време за сън, панически атаки. Този тип депресия е лека и може да бъде биполярна по природа.

9. Сезонно депресивно разстройство

 

Този тип депресия се счита за подобна на атипичната депресия и възниква сезонно по време на климатични промени, като например през есента или през зимата. Обикновено когато сезонната депресивна фаза премине, хората се подобряват и отново възвръщат нормалното си функциониране.

10. Кратко рекурентно депресивно разстройство

 

Това е лека и слабо изявена форма на депресия, която може да изложи на риск функционирането и засяга най-вече млади хора. Характеризира се с кратки периоди на депресивно или смесено настроение, обикновено продължаващо по-малко от две седмици.