Какво може да направи полицаят?

Комуникацията с човек, който е остро суициден, е ценна по много начини. Тя може да му помогне да се разтовари психически, насърчава търсенето на помощ и може да отложи или предотврати суицидно поведение. Преди да започнете да общувате с някого, който има намерение да се самоубие, направете така, че да се чувствате комфортно докато участвате в такъв разговор.

Уверете се, че можете да прекарате достатъчно време с  този човек и запазете открито и подкрепящо отношение. Трябва да гарантирате поверителност, без да обещавате пазене на тайна.