Полезни връзки

Посочените уебсайтове могат да Ви бъдат полезни:

В България:

Научен център "Психология и здраве"

http://www.healthpsychologycenter.org

В чужбина:

European Alliance Against Depression

http://www.eaad.net/

World Health Organisation

http://www.who.int/topics/depression/en/

Teenmentalhealth.org

http://teenmentalhealth.org/

Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks-Europe

http://www.gamian.eu/