Проучване на риска от самоубийство

Депресията и самоубийството са силно свързани, като до 10-15% от пациентите с тежка и рекурентна депресия накрая умират от самоубийство. Между 40% и 70% от пациентите с депресия имат мисли за самоубийство, а 90% от хората, които умират от самоубийство, са страдали от психично разстройство, най-често депресия. Индикаторите за висок риск от самоубийство включват настойчиви мисли за самоубийство, безнадеждност и чувство на вина, силно желание за действие, както и преки и непреки заявления за самоубийство.

Може да се чувствате неловко да говорите за суицидните мисли и действия. Въпреки това, ако имате чувството, че даден човек сериозно обмисля да се самонарани, най-добре е да говорите за това директно, за да проверите дали този човек се нуждае от спешна медицинска оценка. Ако това е така, можете да се обадите на съответните услуги за спешна помощ във Вашия район. Също така, ако смятате, че е полезно, и човекът изглежда готов да разкрие своите мисли, е важно да създадете топла и открита атмосфера.

Опитайте се да се проучите дали съществува висок риск от самоубийство, за да определите дали е налице спешна нужда от помощ.
Понякога не е лесно да получите ясна картина на степента на риска от самоубийство. Много хора преживяват ситуация в живота си, в която мислят за възможността да умрат, независимо от тяхното психично здраве. Това е по-често при по-възрастни и по-религиозни хора. Някои от тях дори докладват пасивни смъртни желания и мисли за самоубийство в подобни ситуации. Това не означава непременно, че е налице непосредствена опасност  те да действат в съответствие с тези мисли. Въпреки това, рискът се увеличава в голяма степен, ако идеята стане много настойчива и са направени конкретни планове. Ето защо е много важно да се опитате да получите по-точна представа за това какво е действителното ниво на намерението за самоубийство.

Следните въпроси могат да Ви помогнат да оцените сериозността на риска за самоубийство (вижте карето):

Процедура в случай на висока склонност към самоубийство

Ако се окажете въвлечен/а в ситуация с лице с висока склонност към самоубийство, следните мисли и стъпки могат да Ви помогнат да се справите с нея. Те са приложими също и ако (след проучване на склонността към самоубийство в личен разговор) имате чувството, че мислите за самоубийство са много конкретни и че лицето, което говори с Вас, е в опасност.

  • Печелете време. Склонността към самоубийство обикновено не е постоянно състояние. Острата суицидна криза може да премине за кратко време. Ако самоубийственият акт може да бъде отложен, има по-висок шанс  човекът да оцелее;
  • Слушайте емпатично. Не предлагайте решения, слушайте търпеливо и разбиращо;
  • Намерете допълнителна помощ. Може ли роднините да се включат? Има ли (или имало ли е) психиатър? Има ли взаимно доверие между лицето и личния му лекар? Къде е най-близката психиатрична клиника или спешно отделение? Ако е необходимо, обадете се за лекар или линейка.

Принудителна хоспитализация

В ситуация, в която чувствате, че някой е в непосредствена опасност да навреди на себе си, и този човек е толкова паднал духом, че не би взел под внимание Вашите предложения да получи помощ, може да възникне въпросът за принудителна хоспитализация. Ако един човек има изкривена представа за личното си положение поради депресията и вижда самоубийството като единственият изход от непоносимата ситуация, Вие не трябва просто да приемате тази гледна точка и да го оставите. Болният е движен от депресията и отчаянието, а не от свободната си воля.

Вие трябва да осигурите помощ, като насочите този човек към спешна медицинска оценка, което може да включва свързване със спешна помощ (телефон 150 или 112). За София денонощна спешна психиатрична помощ  се осигурява от Център за психично здраве “Проф. Никола Шипковенски“, ул. “Екзарх Йосиф” № 59.

Накратко, представителите на духовенството имат важна роля в обществото, подкрепяйки хората, преживяващи трудни житейски обстоятелства. Те могат също да имат ключова роля като посредници между хората, преживяващи депресия и суицидно поведение, и съответните здравни услуги, и по такъв начин да подпомогнат спасяването на човешки животи.